Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.


(…) Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.”

W dniach 08- 14 grudnia młodzież klasy 1b i 1c brała udział w  akcji „Razem na święta”.

Głównym celem tej akcji  jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

W poniedziałek, 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jego wydanie wynika z potrzeby określenia sposobu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji trwającego na terenie Polski stanu epidemii.


Zajęcia stacjonarne w szkołach ponadpodstawowych będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022r.


Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 3 dni robocze (3-5 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. Dzień 7 stycznia wg planu pracy szkoły jest dniem wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów.
Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Podczas zajęć praktycznych w budynku Komendy Powiatowej PSP w Górze uczniowie klasy pożarniczej mogli się przekonać, że niesienie pomocy drugiemu człowiekowi nie musi być takie straszne jak nam się wydaje.

Praktycznie przećwiczyli oni pierwszą pomoc w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

W dniu dzisiejszym (14 grudnia) prowadzone były ostatnie zajęcia w tym roku przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Górze w klasie o profilu policyjnym.


W dniu 14 grudnia, odbyły się ostatnie w tym roku zajęcia w klasie o profilu policyjnym w Liceum Ogólnokształcącym w Górze. Prowadzącymi są policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

13 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie.

Wydarzenie określane często jako „Noc Generała” jest jedną z najciemniejszych kart naszej współczesnej historii.

13 grudnia nasze liceum otrzymało z rąk harcerzy i harcerek ZHP Betlejemskie Światło Pokoju. W spotkaniu z panią dyrektor uczestniczył przewodnik Kajetan Zontek wraz z druhną Mają Kosińską oraz druhem Dominikiem Korolem z XX Górowskiej Drużyny Harcerskiej „ Glock”. Pięknie dziękujemy za propagowanie idei niosącej największe wartości braterstwa i pokoju.

Aleksandra Monkiewicz z kl. IIIc3 Liceum Ogólnokształcącego w Górze została stypendystką Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” zainicjowanego w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Jego podstawowym celem jest znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska.