Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

Koordynator: Agata Figiel

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Cel projektu:

  • Wzrost jakości procesu kształcenia przedmiotów  matematyczno- przyrodniczych poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

  • Rozwijanie umiejętności uczniów rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi informatycznych.

Szkoła otrzymała dotację w kwocie 326 712,50 zł na realizację zadań projektowych m.in. zajęcia realizacji innowacji pedagogicznej – komputyka, zajęcia realizacji innowacji pedagogicznej – robotyka, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia realizujące programu „Klasa z ECDL”, zajęcia kursów kwalifikacyjnych EE09 oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny niezbędny do realizacji zajęć.

 

Harmonogram wsparcia - zajęcia pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe

Harmonogram wsparcia - Zajęcia realizujące program "Klasa z ECDL" - od 7.09. 2020 r.

Harmonogram wsparcia - zdalny - od 1.04.2020 r.

Harmonogram wsparcia - od 24.06.2020 r.

Harmonogram praktyki zawodowej w CKPiU w Górze dla zawodu technik informatyk z kwalifikacji EE 09

Harmonogram wsparcia - uaktualniony 1 stycznia 2020 r.

Harmonogram wsparcia - uaktualniony 15 października 2019 r.

Harmonogram wsparcia - uaktualniony - od 18.09 2018 r.

Harmonogram wsparcia - od 18.09.2018 r.