Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

Od 2014 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej otworzył szesnaście Pracowni Filmoteki Szkolnej, które służyć mają popularyzacji szkolnej edukacji filmowej. Opiekunowie merytoryczni pracowni to nauczyciele – liderzy i liderki Filmoteki Szkolnej, którzy podjęli się nie tylko prowadzenia lekcji przedmiotowych dla uczniów, uczennic z danej szkoły, ale także warsztatów dla nauczycieli i młodzieży z całego regionu. W ten sposób budowany jest kolejny element systemu wsparcia metodycznego w całej Polsce. Dzięki autorskiemu projektowi dotyczącemu działań filmowych w liceum oraz w środowisku lokalnym i aprobującej decyzji PISF-u stworzono Pracownię Filmową w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze.
W ramach adaptacji na Pracownię Filmoteki Szkolnej wybrana sala klasowa – w tym przypadku do języka polskiego - została dostosowana do projekcji filmów, wyremontowana i wyposażona w profesjonalny sprzęt: projektor i ekran, system nagłaśniający oraz podłączenie do Internetu, umożliwiające odtwarzanie filmów on-line.
W ten sposób pełnej realizacji została poddana edukacja filmowa stanowiąca dogodną formę wymiany myśli i uwrażliwiania na odbiór rzeczywistości. Stwarza ona przestrzeń do poszukiwania własnej kreatywności i współdziałania, a przede wszystkim wpisuje się w medialną i technologiczną codzienność. Spotkania z osobami zainteresowanymi filmem zapewniają wymienność ról w interakcji, dzięki czemu każda z osób może stać się przewodnikiem_czką/towarzyszem_ką w kontakcie z X Muzą.
Jedyna na Dolnym Śląsku Pracownia Filmoteki Szkolnej:
Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
ul. Szkolna 1, 56-200 Góra
Liderka filmowa: dr Ewelina Waląg
Działania w ramach Pracowni wraz z osiągnięciami i realizowanymi projektami opisane są na autorskiej stronie: https://balladynafilm.wixsite.com/wonderlab1

Artykuł dotyczący powstania Pracowni:
GÓRA. Filmowe przygody licealistów. Mają się na kim wzorować

W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze powstała pracownia Filmoteki Szkolnej. Będzie służyć nie tylko miejscowym licealistom, lecz także uczniom i nauczycielom z innych okolicznych szkół. Na potrzeby pracowni zaadaptowano jedną z sal lekcyjnych.
WONDERLab.
Filmoteka Szkolna to program, dzięki któremu szkoły mogą korzystać m.in. z nieodpłatnego pakietu produkcji filmowych. Nauczyciele mają do dyspozycji sporo pomocy dydaktycznych, a to z kolei daje duże pole do popisu zarówno podczas szkolnych, jak i pozalekcyjnych spotkań. W górowskim ogólniaku od ponad pięciu lat działa już szkolne koło filmowe WONDERLab. Jego opiekunka Ewelina Waląg, polonistka z górowskiego liceum, ukończyła w Warszawskiej Szkole Filmowej studia podyplomowe, stanowiące część programu edukacji filmowej dla szkół ponadpodstawowych Filmoteka Szkolna, realizowanego z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Partnerem studiów było Centrum Edukacji Obywatelskiej. Doświadczenia te umożliwiły Ewelinie Waląg napisanie autorskiego projektu, dotyczącego działań filmowych w liceum oraz w środowisku lokalnym. Zaowocowało to decyzją Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o stworzeniu Pracowni Filmowej właśnie w górowskim liceum. Ewelina Waląg jest obecnie liderką Filmoteki Szkolnej na Dolnym Śląsku.
– W Górze mamy aktorskie tradycje – podkreśla Ewelina Waląg. – Absolwentem naszego liceum jest m.in. Zbigniew Waleryś, którego ostatnio coraz częściej możemy oglądać na ekranie.
Aktor zachwycił chociażby doskonałą kreacją Dionizego Wajsa w „Papuszy” Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego. Zbigniew Waleryś wykreował też liczne role teatralne, pojawił się w kilku polskich serialach.
Na otwarciu pracowni Filmoteki Szkolnej w Górze obecna była natomiast aktorka Sandra Staniszewska, odtwórczyni jednej z głównych ról w filmie „Kamienie na szaniec”.
– Aktorka, dla której była to druga wizyta w Górze, wspominała swój udział w 2006 r. w ogólnopolskim konkursie recytatorskim poświęconemu twórczości Adama Mickiewicza „Adamus”, w którym zajęła drugie miejsce. Nie kryła wzruszenia podczas wizyty w bibliotece, widząc, że w szkolnej kronice znajduje się jej zdjęcie z tamtych czasów oraz tekst dokumentujący to wydarzenie – dodaje Ewelina Waląg.
Młodzież z górowskiego ma więc na kim się wzorować.
Wywiad z...
Zadowolenia z faktu, iż w ogólniaku powstała pracownia Filmoteki Szkolnej, nie kryją młodzi członkowie koła filmowego WONDERLab.
– Dzięki tej pracowni mamy szansę na realizację zupełnie nowych projektów, będziemy mogli organizować spotkania z aktorami, a także poszerzyć swoją filmową wiedzę – podkreśla Katarzyna Skrzynecka, która podczas uroczystego otwarcia pracowni odebrała nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie-plebiscycie na „Bohatera kina akcji wszech czasów”, współfinansowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Zadaniem młodzieży było wskazanie ulubionego herosa kina akcji i krótkie uzasadnienie, dlaczego właśnie on zdobył sympatię.
Dla członków szkolnego koła WONDERLab. nie lada gratką podczas otwarcia pracowni były warsztaty filmowe, podczas których mogli przeprowadzić wywiad z Sandrą Staniszewską.
– Wspomagali nas profesjonaliści, z którymi pracowało się nam naprawdę świetnie. To oni byli naszymi pomocnikami, a nie odwrotnie. Nakłaniali do twórczego myślenia i odpowiadali na każde pytanie. Mogliśmy wybrać to, czym chcemy się zająć. Część osób stała za kamerą, inni wcielili się w role dziennikarzy, każdy znalazł coś, co szczególnie go interesowało – podkreśla Agata Stodoła.
Czas na filmową etiudę
Pracownia Filmoteki Szkolnej ma służyć nie tylko młodzieży górowskiego ogólniaka. Ewelina Waląg chce, by korzystała z niej również młodzież z innych szkół. By zainteresować ambitnymi produkcjami filmowymi i zachęcić do dyskutowania na ich temat, zachęca gimnazjalistów do udziału w konkursie filmowym. W planach jest również organizowanie nocy filmowych.
– Chcemy nagrać etiudę filmową i w jej realizację zaangażować młodych ludzi słabosłyszących i niesłyszących. Nawiązaliśmy już współpracę ze Szkołą dla słabosłyszących i niesłyszących w Rydzynie, przy okazji realizacji projektu pod hasłem „Nie wymigasz się” – zapowiada Ewelina Waląg, która jest również liderką Szkoły Tolerancji i dlatego szczególny nacisk kładzie na uwrażliwianie młodych ludzi na problemy, z jakimi borykają się na co dzień niepełnosprawni.
Polonistka z górowskiego ogólniaka zamierza podsuwać uczniom informacje o rozmaitych filmowych konkursach i zachęcać do udziału w tego typu przedsięwzięciach. Ma również nadzieję na owocną współpracę z pracownią Filmoteki Szkolnej, działającą w Lesznie.
ANNA MAĆKOWIAK