Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Ambasadorki i Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to program prowadzony od 2013 roku i skierowany do nauczycielek, nauczycieli oraz metodyczek i metodyków nauczania z całej Polski. Program zrzesza osoby działające w obszarze edukacji, które realizują lokalne działania skupione wokół historii i kultury polskich Żydów. Program służy nawiązywaniu relacji, wymianie doświadczeń i poszerzaniu wiedzy a także tworzy przestrzeń do wspólnego działania. Jego celem jest budowa ogólnopolskiej sieci ekspertów działających w zakresie edukacji o kulturze i historii polskich Żydów oraz wspieranie rozwoju uczestniczek i uczestników programu i działań, które podejmują w swoich społecznościach. Ambasadorki i Ambasadorzy Muzeum promują działania Muzeum POLIN w swoich regionach oraz opiniują i współtworzą opracowywane przez nas materiały edukacyjne i realizowane programy.
Ambasadorka MHŻP POLIN: dr Ewelina Waląg
Więcej informacji na: https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2019/01/07/ambasadorzy