Grafika: Marta Polechońska
Dziękujemy za przybycie na XII Zjazd Absolwentów