Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasiści! Już możecie składać podania do szkoły. Zapraszamy serdecznie.

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące profile klas

 

1. Policyjny szczegóły TUTAJ

2. Pożarniczy z elementami ratownictwa medycznego szczegóły TUTAJ

3. Humanistyczny szczegóły TUTAJ

4. Lingwistyczny szczegóły TUTAJ

5. Biologiczno - chemiczny szczegóły TUTAJ

6. Informatyczno - matematyczny szczegóły TUTAJ

7. Geograficzno - turystyczny szczegóły TUTAJ