Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

2019 Wymiana młodzieży Herzberg am Harz - Góra:

2018 Wymiana młodzieży Góra - Herzberg am Harz

2017 Wymiana młodzieży Herzberg am Harz - Góra

2016 Wymiana młodzieży Herzberg am Harz - Góra, czytaj więcej

2015 Wymiana młodzieży Góra-Herzberg am Harz

2014 Die Jugend aus Góra in Herzberg, czytaj więcej

2013 Wilkommen in Guhrau, czytaj więcej

2012 "Drzewko Przyjaźni" w ramach projektu Comenius

2011 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej Góra-Herzberg

2005 Lekcja Informatyki z udziałem młodzieży polsko-niemieckiej

2004 Lekcja Informatyki z udziałem młodzieży polsko-niemieckiej

2003 Lekcja Informatyki z udziałem młodzieży polsko-niemieckiej