Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Koordynator: Grzegorz Goździewicz

Projekt „Informatyczne Zielone Garnizony” – pilotażowy projekt realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Projekt ma na celu wprowadzenie do szkół nowatorskich rozwiązań w zakresie nauczania informatyki z uwzględnieniem obrony cybernetycznej (dziedzina obronności kraju) w obszarze programowo-metodycznym i organizacyjnym. Szkoła otrzymała w grudniu 2017 r.  kwotę 100.000 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie pracowni informatycznej  wysokiej klasy.

 

Projekt „Informatyczne Zielone Garnizony”

logo