Grafika: Marta Polechońska
Drzwi otwarte 21 kwietnia. Serdecznie zapraszamy

Zainwestuj w naszą szkołę wpłać 1% podatku na rzecz Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze KRS 0000116200 W zeznaniu podatkowym proszę podać: Nr KRS i nazwę Fundacji z dopiskiem Edukacja – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze. Fundacja posiada prawo do korzystania z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ posiada status organizacji pożytku publicznego. Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każda osoba, rozliczając się z Urzędem Skarbowym może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego.