Grafika: Marta Polechońska
Zebranie z rodzicami w środę o 16:30. Zapraszamy.

w związku z rozpoczęciem IV edycji programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak”, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski zaprasza do udziału szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne zlokalizowane na terenie Dolnego Śląska, zwanych dalej „Placówkami” do wzięcia udziału w projekcie. Pismo Marszałka

Wszelkie informacje dotyczące programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej tutaj

oraz tutaj.

Link do pobrania spotu promującego bezpieczne zachowania w sieci podczas pracy i nauki zdalnej.

Regulamin projektu

Harmonogram realizacji

Opis obszarów

Podsumowanie projektu - artykuł