Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasisto złóż podanie do szkoły. Ostatni termin 19 czerwca!!!

11 czerwca 2021 roku na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odbyła się konferencja podsumowująca program edukacyjny „Bezpieczny Dolnoślązak 2021”.


Wzięli w niej udział szkolni koordynatorzy realizujący ten projekt w poszczególnych placówkach. Do projektu zgłosiło się 86 jednostek, w tym:- 50 szkół podstawowych, - 12 zespołów szkolno - przedszkolnych, - 20 przedszkoli, - 3 licea ogólnokształcące (w tym nasze), - 1 specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy.


Celem programu było podniesienie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami
i organizacjami powołanymi w celu jego zapewnienia.
Koordynatorem projektu w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza był pan Wojciech Janicki. W jego realizację zaangażowane były także pani dyrektor Magdalena Mielczarek, która min zorganizowała spotkanie z Inspektorem ds Ochrony Danych Osobowych Panem Tomaszem Wadasem, oraz pani pedagog Alina Borzym, która przygotowała scenariusze lekcji wychowawczych ,, Cyberprzemoc - Plaga XXI wieku ".
W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie klas I i II naszego Liceum.
Pierwszym punktem konferencji było wręczenie wyróżnień trzem szkołom , które najlepiej przygotowały i zrealizowały projekt programu Bezpieczny DolnoŚlązak.
Wyróżnione zostały:Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzykowicach oraz Przedszkole Publiczne nr 1 w Oleśnicy.
W dalszej części spotkania psychologowie i eksperci przybliżyli słuchaczom zasady higieny cyfrowej i dobrej praktyki w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Przekazano także wiele informacji o zasadach bezpieczeństwa w sieci i kampaniach J@ Online i Klikam z Głową. Organizatorzy oraz uczestnicy programu byli przekonani, że zdobyta wiedza przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wśród uczniów oraz zacieśnienia współpracy z partnerami programu.