Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

11 czerwca 2021 roku na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odbyła się konferencja podsumowująca program edukacyjny „Bezpieczny Dolnoślązak 2021”.


Wzięli w niej udział szkolni koordynatorzy realizujący ten projekt w poszczególnych placówkach. Do projektu zgłosiło się 86 jednostek, w tym:- 50 szkół podstawowych, - 12 zespołów szkolno - przedszkolnych, - 20 przedszkoli, - 3 licea ogólnokształcące (w tym nasze), - 1 specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy.


Celem programu było podniesienie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami
i organizacjami powołanymi w celu jego zapewnienia.
Koordynatorem projektu w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza był pan Wojciech Janicki. W jego realizację zaangażowane były także pani dyrektor Magdalena Mielczarek, która min zorganizowała spotkanie z Inspektorem ds Ochrony Danych Osobowych Panem Tomaszem Wadasem, oraz pani pedagog Alina Borzym, która przygotowała scenariusze lekcji wychowawczych ,, Cyberprzemoc - Plaga XXI wieku ".
W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie klas I i II naszego Liceum.
Pierwszym punktem konferencji było wręczenie wyróżnień trzem szkołom , które najlepiej przygotowały i zrealizowały projekt programu Bezpieczny DolnoŚlązak.
Wyróżnione zostały:Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzykowicach oraz Przedszkole Publiczne nr 1 w Oleśnicy.
W dalszej części spotkania psychologowie i eksperci przybliżyli słuchaczom zasady higieny cyfrowej i dobrej praktyki w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Przekazano także wiele informacji o zasadach bezpieczeństwa w sieci i kampaniach J@ Online i Klikam z Głową. Organizatorzy oraz uczestnicy programu byli przekonani, że zdobyta wiedza przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wśród uczniów oraz zacieśnienia współpracy z partnerami programu.