Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na drzwi otwarte w środę 14 grudnia o godz. 16:30.

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące profile kształcenia

Policyjny

policyjny-2  

Profil umożliwia podjęcie pracy w policji oraz innych służbach mundurowych. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunkach tj. bezpieczeństwo narodowe, prawo, socjologia, resocjalizacja, zarządzanie kryzysowe, wychowanie fizyczne i innych kierunkach humanistycznych.

Czytaj więcej w ulotce

Pożarniczy z elementami ratownictwa medycznego

pozarniczo-ratownicza-2  

Profil umożliwia podjęcie studiów m.in. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, Poznaniu oraz w innych instytucjach związanych z pożarnictwem.

Czytaj więcej w ulotce

Humanistyczny

humanistyczny-1  

Profil umożliwia podjęcie studiów na kierunkach filologicznych, psychologicznych, dziennikarskich, prawnych, artystycznych.

Czytaj więcej w ulotce

Lingwistyczny

lingwistyczny-2  

Współpracujemy z największą na świecie organizacją AIESEC - rozwijającą potencjał językowy uczniów. Zajęcia prowadzimy w małych poziomowanych, międzyoddziałowych grupach. Profil umożliwia podjęcie studiów filologicznych oraz lingwistycznych.

Czytaj więcej w ulotce

Biologiczno-chemiczny

bio-chem-1  

Profil umożliwia podjęcie studiów na uczelniach medycznych, przyrodniczych oraz kierunkach związanych z ochroną środowiska.

Czytaj więcej w ulotce

Informatyczno-matematyczny

mat-info-1

 

Profil umożliwia podjęcie studiów na uczelniach politechnicznych, kierunkach inżynierskich,  "ścisłych" uniwersyteckich.

Czytaj więcej w ulotce

Geograficzno- turystyczny

geo_tur

Umożliwia wybór i podjęcie studiów na uniwersytetach oraz uczelniach ekonomicznych, przyrodniczych i sportowych. Służy poszerzaniu wiedzy geograficznej i turystycznej, przeznaczony jest dla osób ciekawych świata przyrody i ludzi, pragnących poznawać oraz planować i organizować ciekawą turystykę i wypoczynek.

Czytaj więcej w ulotce