Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy następujące profile kształcenia

Policyjny

polic  

Profil umożliwia podjęcie pracy w policji oraz innych służbach mundurowych. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunkach tj. bezpieczeństwo narodowe, prawo, socjologia, resocjalizacja, zarządzanie kryzysowe, wychowanie fizyczne i innych kierunkach humanistycznych.

Czytaj więcej w ulotce

Pożarniczy z elementami ratownictwa medycznego

pozar  

Profil umożliwia podjęcie studiów m.in. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, Poznaniu oraz w innych instytucjach związanych z pożarnictwem.

Czytaj więcej w ulotce

Humanistyczny z edukacją prawną

human  

Profil umożliwia podjęcie studiów na kierunkach filologicznych, psychologicznych, dziennikarskich, prawnych, artystycznych.

Czytaj więcej w ulotce

Lingwistyczny

lingwist  

Współpracujemy z największą na świecie organizacją AIESEC - rozwijającą potencjał językowy uczniów. Zajęcia prowadzimy w małych poziomowanych, międzyoddziałowych grupach. Profil umożliwia podjęcie studiów filologicznych oraz lingwistycznych.

Czytaj więcej w ulotce

Biologiczno-chemiczny

biolchem  

Profil umożliwia podjęcie studiów na uczelniach medycznych, przyrodniczych oraz kierunkach związanych z ochroną środowiska.

Czytaj więcej w ulotce

Matematyczno - informatyczny

matinf

 

Profil umożliwia podjęcie studiów na uczelniach politechnicznych, kierunkach inżynierskich,  "ścisłych" uniwersyteckich.

Czytaj więcej w ulotce

Biznesowo - geograficzny

bizgeo

Umożliwia wybór i podjęcie studiów na uniwersytetach oraz uczelniach ekonomicznych, przyrodniczych i sportowych. Służy poszerzaniu wiedzy geograficznej i turystycznej, przeznaczony jest dla osób ciekawych świata przyrody i ludzi, pragnących poznawać oraz planować i organizować ciekawą turystykę i wypoczynek.

Czytaj więcej w ulotce

Ogólny 

ogoln

Profil ogólny adresowany jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać.
Klasa o tym profilu pozwoli rozszerzyć wiadomości z wiedzy ogólnej i zdawać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z wybranego przez siebie przedmiotu.

Czytaj więcej w ulotce