Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

„Największą satysfakcję odczuwamy właśnie wtedy,

gdy dajemy innym coś z siebie,

gdy za cel stawiamy sobie

poprawienie warunków życia innych ludzi.”

Nick Vujicic,

 

Szkolny Wolontariat w Liceum powstał w roku szkolnym 2002/2003. Członkami wolontariatu są uczniowie wszystkich klas licealnych pod wieloletnim kierunkiem pani Ireny Dziamarskiej.

Do najważniejszych zadań naszego Wolontariatu należy kształtowanie postaw bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej oraz rozwijanie empatii i tolerancji wśród uczniów naszego liceum.

Działalność naszych wolontariuszy przejawia się poprzez wieloletni udział w akcjach, takich jak:  ogólnopolska zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem”, która została przeprowadzona wspólnie z Bankiem Żywności we Wrocławiu i Stowarzyszeniem „Samarytanin” w Górze, charytatywna akcja „Jabłuszko”, lokalna zbiórka plastikowych zakrętek na rzecz Olka Janusza. Corocznie wraz Samorządem Uczniowskim  Wolontariat Szkolny współorganizuje również kiermasz szkolnych podręczników.

Bardzo ważnym filarem naszej działalności jest wieloletnia współpraca i pomoc na rzecz wychowanków Domu Opieki Społecznej we Wschowie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek, oraz coroczne wyjazdy naszej młodzieży z darami i odwiedziny mieszkańców tego domu opieki.

Wolontariusze liceum również współorganizują i biorą udział w wielu akcjach charytatywnych o charakterze lokalnym, jak i szkolnym pomagającym  młodym osobom wymagającym kosztownego leczenia np.  akcje „Gramy dla Bartka”, czy „Gramy dla Nikosia”.