Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

Koordynator: Tomasz Woźniczka. Realizacja: 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021

 Dolnośląska Akademia Samorządności jest odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dostrzeżenie ważkości zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w działania na temat samorządu terytorialnego. 

Projekt, ma charakter konkursu i jest realizowany jest przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Fundacją „Merkury” z Wrocławia.

W konkursie mogą wziąć udział grupy inicjatywne liczące od 3 do 5 osób w wieku 13-30 lat zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. Osoby niepełnoletnie muszą mieć wyrażoną zgodę na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Grupa inicjatywna, to nieformalna grupa osób działających wspólnie lub chcących podjąć wspólne działania. Mogą być to osoby np. zaangażowane w działalność samorządu szkolnego lub uczelnianego, radni Młodzieżowej Rady Gminy lub Miasta, organizacji pozarządowej, klubu sportowego, Ochotniczej Straży Pożarnej  lub będące wolontariuszami, albo niezaangażowane dotychczas w działalność społeczną, które mają pomysł zrealizowania wspólnie jakiejś inicjatywy na temat samorządu terytorialnego.

W grudniu 2016 roku, w ramach Dolnośląskiej Akademii Samorządu, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących zrealizowali dwa projekty: „Młodzieżowa Rada Miasta Góra” i „Budżet Obywatelski”.

W roku szkolnym 2017/18, zespół uczennic liceum zrealizował kolejny projekt młodzieżowy pod hasłem „Już za rok wybory! Akcja propagująca uczestnictwo w wyborach samorządowych w 2018 roku.”
Aktualnie 3 osobowa grupa inicjatywna uczniów LO realizuje w ramach Dolnośląskiej Akademii Samorządu projekt „Zielona Od-Nowa”.akademia_samorzadu