Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

Koło filmowe WONDERLab. jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Z jednej strony jest szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, z drugiej - szkołą kształcenia i rozwijania postaw.
Działalność szkolnego koła obejmuje przede wszystkim przygotowanie do świadomego uczestnictwa w seansie filmowym, wyrobienie zmysłu krytycznego, pozwalającego na samodzielną interpretację i ocenę obejrzanego filmu oraz pobudzanie do myślenia i dyskusji czy tworzenie własnych projektów. Inną kategorią przedsięwzięć jest udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych projektach we współpracy z instytucjami czy organizacjami, a także inicjatywy w ramach Pracowni Filmoteki Szkolnej i liderstwa filmowego na Dolnym Śląsku.
Koordynatorka: dr Ewelina Waląg
Wieloletnie działania w ramach koła wraz z osiągnięciami i realizowanymi projektami opisane są na autorskiej stronie: https://balladynafilm.wixsite.com/wonderlab1

kolo-filmowe