Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy na zebranie z rodzicami w środę o godz. 16:30

Librus

 

Jeśli zapomnisz/zagubisz login lub hasło do e-dziennika skontaktuj się z wicedyrektorem poprzez pocztę służbową lub osobiście w celu odzyskania dostępu.