Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zebranie z rodzicami w środę o 16:30. Zapraszamy.

16 września wyruszyliśmy do kraju bogactwa historii, sztuki i architektury.

Odwiedziliśmy pięć pięknych miejsc, które na zawsze zapadły nam w pamięć. Pierwszego dnia odwiedziliśmy słynącą z romantycznych kanałów i malowniczych uliczek Wenecję gdzie na placu Św. Marka w Caffe Florian gośćmi bywali Wolfgang Goethe, Giuseppe Verdi czy Lord Bayron.

W dniach 18 – 19 września 2023 r. społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze po raz kolejny brała udział w cyklicznych wydarzeniach popularyzujących naukę.


Celem festiwalu jest popularyzowanie osiągnięć uczelni wyższych oraz instytutów badawczych. Festiwal daje niewątpliwie, każdemu uczestnikowi, możliwość obcowania z nauką, poznawania jej metod i dorobku, zachęca do pogłębiania wiedzy.

W niedzielę 17 września, pod Pomnikiem Wolności na Placu Bolesława Chrobrego w Górze odbyła się uroczystość złożenia hołdu z okazji 84. rocznicy napaści ZSRR na Polskę.


Kwiaty i znicze złożyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Góra, powiatu górowskiego, gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych placówek oświatowych, a także reprezentanci partii politycznych.

„Posprzątajmy Polskę, wszędzie, wzdłuż i wszerz, z tych wczorajszych śmieci, z tych jutrzejszych też!”

Zgodnie ze słowami Wojciecha Młynarskiego jak co roku uczniowie naszej szkoły przy udziale wychowawców i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych brali udział w 30 już akcji Sprzątania Świata.

Było nam niezmiernie miło wystąpić gościnnie w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu podczas Zjazdu Rodzinnego, który odbył się w czwartek 14.września. Dziękujemy za zaproszenie oraz przemiłą atmosferę.

Ciepłe pozdrowienia przesyła koło wokalne Postscriptum wraz z opiekunem p.Alicją Sajdak oraz społecznością szkolną górowskiego LO na czele z p.Dyrektor Magdaleną Mielczarek.

W czerwcu przystąpiliśmy do akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”.

Czytaliśmy książki podczas pikniku zorganizowanego w parku za szkołą. Było bardzo czytelniczo, relaksacyjnie i czuło się już powiew wakacji.

Na prośbę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka publikujemy list skierowany do dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Zapraszamy do lektury.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Górze

serdecznie zaprasza rodziców/prawnych opiekunów

na zebranie z wychowawcami i nauczycielami

w środę 13 września o godzinie 16:30.