Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na drzwi otwarte w środę 14 grudnia o godz. 16:30.

BANKOWANIE Z DUCHEM CZASU- Bank Spółdzielczy we Wschowie, lokalny bank o polskim charakterze, skierowany na zaspokojenie potrzeb swoich klientów, z którymi zamierza budować silne długookresowe relacje i stale rozwijać wysoki poziom ich obsługi.

Działa bezpiecznie i nowocześnie jako godny zaufania partner biznesowy. Pozostaje równocześnie Bankiem mocno osadzonym w spółdzielczej tradycji, wyznającym wartości społeczne poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowisk lokalnych.

Klasy mundurowe przygotowują się do swojej służby nie tylko teoretycznie.

Po raz kolejny nasi uczniowie klasy pożarniczej doskonalili techniki pracy ze sprzętem hydraulicznym podczas praktycznych zajęć z edukacji pożarniczej.

26 października w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza odbyła się konferencja historyczna zorganizowana przez Instytut Piastów Sląskich z Wrocławia i LO w Górze.

Temat konferencji brzmiał: Góra i powiat górowski na niemiecko-polskim pograniczu. Międzywojenne inwestycje w obiekty użyteczności publicznej” a głównym prelegentem był prof. Miron Urbaniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W piątek 21.10.2022 uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wyruszyli do Wrocławia by o 19.00 w Teatrze Muzycznym Capitol, obejrzeć musical Davida Bowiego i Endy Walsha "Lazarus" w reżyserii Jana Klaty.


Spektakl, niewątpliwie, był gwoździem programu wycieczki, lecz nie tylko teatr odwiedziliśmy tamtego dnia.

Miło jest nam poinformować, iż w tym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do klubu UNICEF.


Każdego dnia pracownicy UNICEF obecni w 190 krajach i terytoriach, nierzadko w najtrudniejszych miejscach na ziemi, dokładają wszelkich starań, aby dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci.

“Program smak życia, czyli debata o dopalaczach” prowadzone przez profilaktyków uzależnień Huberta Giezka oraz Annę Klimek.


Jest to program profilaktyczny, którego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

W dniach 18-21 października nasza szkoła (tak jak w poprzednich latach) brała udział w kolejnej edycji akcji charytatywnej "Jabłuszko".

Celem jest pomoc finansowa dzieciom z regionu leszczyńskiego, które zmagają się z chorobami oraz różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W naszej szkole po raz pierwszy odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, która stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania,  a także wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności, gastronomii i kelnerstwa oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym.

W tym roku  tematyką wiodącą olimpiady były „Ryby i owoce morza – przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu.”