Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

 

1 września 1945

Otwarcie Państwowego Gimnazjum i Liceum.
Objęcie funkcji dyrektora placówki przez Edwarda Machniewicza.

 

1 września 1948

Pierwsza matura liceum przekształcono w szkołę 11-letnią i nadano nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Górze Ślaskiej.

 

18 września 1965

Uroczysty jubileusz  XX-lecia szkoły:

  • nadanie imienia szkole Adama Mickiewicza
  • nadanie sztandaru 
  • pierwszy poczet sztandarowy: Krystyna Kwiatkiewicz, Anna Marcinkiewicz, Ryszard Cyran
  • szkoła zyskuje nową nazwę: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

 

26 listopada 1965

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 110 rocznicę śmierci Patrona Adama Mickiewicza

 

27-28 września 1975

30-lecie szkoły  i III Zjazd Absolwentów od tego czasu zjazdy odbywają się regularnie co pięć lat 26 listopada 1998

Odsłonięcie  tablicy pamiątkowej na frontonie szkoły ufundowanej przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza - z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza.

 

17 - 18 listopada 2001

I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Adama Mickiewicza "Adamus". Konkurs organizowany jest regularnie do 2013 r.

 

17 września 2005

17 września 2005 r w 60 rocznicę powołania do życia naszej szkoły IX Zjazd Absolwentów

 

18 września 2010

„Chwała szkole, sława absolwentowi” - przyznanie medalu absolwentowi LO prof Stanisławowi Cybulko za szczególne osiągnięcia na polu naukowym.

 

1 września 2015

Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Gimnazjum Dwujęzycznego i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze.

 

10 października 2015

„Chwała szkole, sława absolwentowi” - medal przyznano Pani Janinie Wlaźlak, niezwykle zasłużonej dla szkoły nauczycielki języka polskiego i łaciny, wielkiej propagatorki idei mickiewiczowskich, inicjatorce nadania szkole imienia Wielkiego Wieszcza.

 

4 grudnia 2015

Jubileusz 70-lecia szkoły i uroczyste obchody Dnia Patrona.

Okolicznościowy folder

Galeria zdjęć

Relacja z uroczystości

Pamięci tych, którzy odeszli

 Strumieniu, leśny strumieniu

„Czas, który płynie w nas…” cz. I

„Czas, który płynie w nas, nasz ukryty czas…” cz. II

„ Życie jest jak wielkie płótno..."

Psalm dla Ciebie

„What a wonderful world”