Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasisto złóż podanie do szkoły. Ostatni termin 19 czerwca!!!

Bożena Dąbrowska
główna księgowa

Danuta Gonera
robotnik do prac lekkich

Wioleta Kmiotek
specjalista do spraw kadr

Marek Nowakowski
starszy rzemieślnik

Anna Sawczyszyn
sekretarz szkoły

Grażyna Schult
robotnik do prac lekkich

Anna Stojko
specjalista do spraw gospodarczych (urlop)

Krzysztof Stopka
starszy rzemieślnik

Paweł Wójtowicz
administrator sieci-informatyk

Danuta Wrona
robotnik do prac lekkich