Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

Bożena Dąbrowska
główna księgowa

Danuta Gonera
robotnik do prac lekkich

Wioleta Kmiotek
specjalista do spraw kadr

Marek Nowakowski
starszy rzemieślnik

Anna Sawczyszyn
sekretarz szkoły

Grażyna Schult
robotnik do prac lekkich

Anna Stojko
specjalista do spraw gospodarczych (urlop)

Krzysztof Stopka
starszy rzemieślnik

Beata Tomaszewicz

robotnik do prac lekkich

Paweł Wójtowicz
administrator sieci-informatyk

Danuta Wrona
robotnik do prac lekkich