Grafika: Marta Polechońska
Drodzy Ósmoklasiści! Do 13 lipca należy dostarczyć komplet dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminów). Serdecznie zapraszamy.

 

Bożena Dąbrowska

starszy referent

Danuta Gonera

robotnik do prac lekkich

Wioleta Kmiotek

specjalista do spraw kadr

Stanisław Lis

główny księgowy

Marek Nowakowski

starszy rzemieślnik

Anna Sawczyszyn

sekretarz szkoły

Grażyna Schult

robotnik do prac lekkich

Anna Stojko

specjalista do spraw gospodarczych (urlop)

Krzysztof Stopka

starszy rzemieślnik

Paweł Wójtowicz

administrator sieci-informatyk

Danuta Wrona

robotnik do prac lekkich