Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

Program Szkoła Tolerancji zainicjowany został w 2014 r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W każdej edycji działania skupiają się wokół wybranej przewodniej kategorii czy też idei związanych z poszanowaniem różnorodności, solidarnością oraz równością.

Projekt oferuje nauczyciel_k_om dostęp do rozbudowanej bazy materiałów oraz kontakt z ekspertami zajmującymi się edukacją antydyskryminacyjną, włączającą, równościową i międzykulturową. Dzięki temu pedagodzy mają możliwość wprowadzenia do swojej pracy z młodzieżą tematów związanych z wielokulturowością, walką z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz działań integracyjnych.
W programie Szkoła Tolerancji celem jest pobudzenie młodzieży do refleksji nad tym, czym jest patriotyzm, wspólnota, solidarność, zachęcenie i dostarczenie narzędzi do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju oraz do budowania solidarnego społeczeństwa, w którym szanujemy siebie nawzajem pomimo różnic.
Mentorami oraz autorami materiałów merytorycznych są praktycy – nauczyciele i nauczycielki nagrodzone bądź wyróżnione Nagrodą im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. To nasi liderzy i liderki, którzy wychowują i uczą w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, swoją pracą inspirują do działania i odgrywają ważną rolę w swojej szkole i środowisku lokalnym.
Liderka Szkoły Tolerancji: dr Ewelina Waląg
Wieloletnie działania w ramach projektu opisane są na autorskiej stronie:
https://balladynafilm.wixsite.com/szkola-tolerancji

 

Koordynatorka: Ewelina Waląg, liderka Szkoły Tolerancji. Realizacja: od 2013.

Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz działalność w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej umożliwiły znalezienie się w gronie liderów i liderek, których rolą jest wypracowanie koncepcji pracy w Szkole Tolerancji, stworzenie rekomendacji dla nauczycieli i nauczycielek oraz zorganizowanie lokalnej sieci nauczycieli i nauczycielek  - trenerów antydyskryminacyjnych. Wspólne działania przyniosły już wiele efektów, np. wydanie publikacji "Próbki, wykroje, wzorniki. Dobre praktyki Szkoły Tolerancji" czy e-coaching w ramach kursów internetowych dla osób z całej Polski.

 

Zaproszenie dla p. Eweliny Walą na wyjazd do USA

 

szkola_tolerancji