Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

Librus

 

Jeśli zapomnisz/zagubisz login lub hasło do e-dziennika skontaktuj się z wicedyrektorem poprzez pocztę służbową lub osobiście w celu odzyskania dostępu.