Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Koordynatorka: Ewelina Waląg. Realizacja: 2014/2015.

Projekt „Szkoła równego traktowania” został zaproponowany 60 szkołom z 230 zgłoszonych. Nauczycielki i nauczyciele zakwalifikowani do programu wzięli udział w dwóch 3-dniowych (20-godzinnych) zjazdach szkoleniowych, gdzie wspólnie z trenerami zaplanowali, a następnie zrealizowali inicjatywę lokalną nawiązującą do tematyki projektu. Efektem działań był udział w konferencji podsumowującej w Sejmie RP w Warszawie, możliwość uczestniczenia w forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz zebranie pakietów materiałów edukacyjnych. Dodatkowo, nauczycielki i nauczyciele oraz uczennice i uczniowie mogli wziąć udział w Letniej Akademii Antydyskryminacyjnej organizowanej w wakacje.

Nauczyciele_ki otrzymali ponadto certyfikaty ukończenia kursu szkoleniowego, a placówka, której kadra pedagogiczna reprezentowała szkołę w projekcie, otrzymała odznakę „Szkoły równego traktowania”, wręczoną uroczyście w Sejmie RP.

W ramach projektu została zrealizowana konferencja dla nauczycieli_ek, dyrektorów/dyrektorek, pedagogów/pedagożek z powiatu i gminy Góra nt. „Przykłady historyczne we współczesnej edukacji antydyskryminacyjnej”; szkolenie dla Rady Pedagogicznej nt. „Geje i lesbijki częścią szkolnej społeczności”; wystawa „Berlin – Yogyakarta” oraz pokaz filmów.

 

rowne_traktowanie