Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

 1. Stankiewicz Iwona - przewodnicząca

2. Kolska Anna – zastępca

3. Wrona Magdalena - sekretarz

4. Łukaszów Agnieszka

5. Dziamarska Irena

6. Miłaszewicz Radomir

7. Tymoteusz Matysiak IIIb

8. Dawid Perzyński IIIa

9. Ada Figiel IVa