Grafika: Marta Polechońska
Drodzy Ósmoklasiści! Do 13 lipca należy dostarczyć komplet dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminów). Serdecznie zapraszamy.

 1. Stankiewicz Iwona - przewodnicząca

2. Kolska Anna – zastępca

3. Wrona Magdalena - sekretarz

4. Łukaszów Agnieszka

5. Dziamarska Irena

6. Miłaszewicz Radomir

7. Hryń Kacper IIIc3

8. Zawieja Rozalia IIIb3

9. Jankowski Filip IIIb4

10. Tomczyk Martyna IIIb4