Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na drzwi otwarte w środę 14 grudnia o godz. 16:30.

Koordynatorzy: Małgorzata Dudzińska, Wojciech Janicki

Nasza  szkoła bierze udział w realizacji projektu „ Szkolny Klub Sportowy ‘’. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych  i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej naszej szkoły, będą prowadzone w różnorodnych i atrakcyjnych formach przez nauczycieli wychowania fizycznego Małgorzatę Dudzińską i Wojciecha Janickiego. Odbywać się będą na obiektach sportowych dostępnych na co dzień dla naszych uczniów, czyli sali gimnastycznej liceum, hali „ Arkadia ‘’, kompleksu sportowego Orlik znajdującego się na stadionie klubu Pogoń Góra, oraz boiska do siatkówki plażowej znajdującego się na terenie Liceum. Planowane są regularne treningi piłki siatkowej,  halowej piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz piłki nożnej na orliku, w których udział mogą brać wszyscy uczniowie naszej szkoły. W ramach zajęć chcemy zorganizować mecze kontrolne piłki siatkowej oraz piłki nożnej  z Gimnazjum nr 1 czy  Zespołem Szkół z Góry, a także szkolne i powiatowe turnieje tenisa stołowego i siatkówki plażowej chłopców i dziewcząt. 

 

logo