Grafika: Marta Polechońska
Uczennice i uczniów prosimy o sprawdzenie wykazu podręczników na rok szkolny 2021/2022.

Rada Samorządu Uczniowskiego

img_2960 

Kacper Hryń- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

 

 trzpil

Kacper Trzpil- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego od 1 stycznia 2020r. do 30 kwietnia 2021r.

W związku z ukończeniem szkoły przez dotychczasowego przewodniczącego SU Kacpra Trzpila, od 1 maja 2021r. nowym przewodniczącym jest Kacper Hryń

SKŁAD SAMORZĄDU OD 1.05.2021​

Kacper Hryń- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Rozalia Zawieja - zastępczyni przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 Filip Jankowski

 Martyna Tomczyk

 Edyta Bretsznajder opiekunka SU 

 

SKŁAD SAMORZĄDU 1.01.2020 - 30.04.2021

Kacper Trzpil - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Kacper Hryń - zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 Filip Jankowski

 Martyna Tomczyk

 Edyta Bretsznajder opiekunka SU 

 

Samorząd Uczniowski działający w naszej szkole składa się z przedstawicieli klas wybranych w powszechnych wyborach przeprowadzonych wśród uczniów jak i wszystkich pracowników szkoły.

Głównym celem pracy SU jest zachęcanie uczniów do aktywnej pracy na rzecz szkoły i całej społeczności uczniowskiej poprzez wszelkie działania organizowane w szkole i poza nią. Samorząd jest organizatorem wpisanych już na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych, takich jak: kiermasz podręczników, konkursy świąteczno – mikołajkowe czy Koncert Walentynkowy.

Pozostałe cele pracy samorządu to:

- współorganizowanie uroczystości szkolnych zgodnie z terminarzem

- promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnych imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych

- dbanie o dobre imię szkoły oraz promowanie szkoły w środowisku lokalnym

- dbanie o poprawną współprace pomiędzy uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją szkoły

- kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania oraz umiejętności samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów

- organizowanie działań mających na celu integrację społeczności szkolnej i wzmacnianie poczucia wspólnoty

- zachęcanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym szkoły poprzez udział w organizowanych przez samorząd koncertach czy innych wydarzeniach

- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, stwarzanie warunków do aktywności społecznej

- zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą

- dbanie o tradycje oraz ceremoniał szkoły

- współpraca ze Szkolnym Wolontariatem

- promowanie zasad kultury osobistej

- rozwiązywanie bieżących kwestii spornych czy konfliktów pomiędzy klasami

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego