Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

VIII edycja Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze w dniu 22 października 2021 roku zgłosiło swój akces do VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”. W ramach planowanych działań uczniowie i nauczyciele naszego Liceum będą realizować własny projekt proekologiczny: „Las wokół nas świadczy o nas”. W uzasadnieniu przystąpienia do projektu zapisano: obecny stan środowiska przyrodniczego, a w szczególności zagrożenie środowiska lasów nakłania do działań proekologicznych służących ochronie lasów oraz przygotowaniu lokalnej społeczności do racjonalnego wypoczynku i rekreacji w lesie. Realizując projekt pragniemy chronić las przed zagrożeniami ze strony człowieka i jego działalności. Dążymy do tego, by las był czysty, wolny od śmieci i dewastacji, a jednocześnie dający wytchnienie i odpoczynek człowiekowi. Las najbliższej okolicy świadczy o nas. Nasza szkoła debiutując w Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich” realizuje kolejną formę swoich wieloletnich tradycji i działań proekologicznych. Cele ogólne projektu:
-utrwalenie u uczniów świadomości znaczenia lasu dla życia człowieka
-poszerzenie i uporządkowanie wiedzy o lasach, korzystanie z bogactw lasu
-kształtowanie poszanowania dla form życia w lesie i sposoby ich ochrony
-kształtowanie nawyku racjonalnego zachowania i ochrony lasów
-kształcenie umiejętności korzystania z lasu w celach zdrowotnych.
Planowane działania projektu „Las wokół nas świadczy o nas” zakończą się w kwietniu 2022 roku. Koordynatorem projektu w Liceum jest nauczyciel geografii - Bogusław Sitnik.