Grafika: Marta Polechońska
Uczennice i uczniów prosimy o sprawdzenie wykazu podręczników na rok szkolny 2021/2022.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami zostaną podane do wiadomości 1 września 2021r.