Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Projekt " Mamy wielką ciekawość świata”
Turystyka Kulturowa i Krajoznawcza

Motto: "Podróżując przez świat i poszukując piękna, musimy nieść je ze sobą, inaczej nigdy go nie odnajdziemy" Ralph Waldo Emerson
„Bezpośredni kontakt z krajobrazem, ludźmi jest nie do zastąpienia. Ponadto podróżowanie to proces ciągłego uczenia się – przygotowywanie się do nowych wypraw, zdobywanie wiedzy na temat określonego regionu i jego mieszkańców, uczenie się bycia wśród tych ludzi.”
— Tony Halik

Autorka i realizatorka: mgr Izabela Kucharska

Podmiot realizacji: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze

Podmiot wspierający: Starostwo Powiatowe w Górze, instytucje partnerskie wynikające z ustaleń rocznych, biuro turystyczne ElTur – Wrocław i inne, Rada Rodziców.
Projekt "Mamy wielką ciekawość świata" Turystyka Kulturowa i Krajoznawcza to autorski projekt zakładający popularyzację wyjazdów szkolnych w ciągu roku szkolnego i rozwój osobisty osób uczestniczących zgodnie z hasłem, iż "podróże kształcą - wykształconych". Domknięcie działań w formie projektu wynika z wcześniejszego prowadzenia wieloletnich inicjatyw szkolnych, w obręb których wchodziły liczne wycieczki krajowe i zagraniczne, organizowanie współpracy międzynarodowej czy wymian partnerskich. Z perspektywy lat wszystkie te przedsięwzięcie układają się w ogromną listę doświadczeń, rozwoju interpersonalnego, świadomości turystycznej oraz realizacji założeń podstawy programowej, stąd wizja konieczności nazwania ich i zsumowania w jednym sztandarowym - a autorskim - programie. Powstała w ten sposób wizja turystyki kulturowej łączy w sobie szeroko rozumiane wymiary, jak edukacyjny, rozrywkowy, socjalny, psychologiczno-fizyczny, kreatywny i środowiskowy - dopełnione o aspekt krajoznawczy.
Zakładane cele:
- realizacja celów wychowawczych i dydaktycznych, określanych podstawą programową, za pomocą różnych form turystyki i krajoznawstwa,
- integracja zespołów klasowych i/lub społeczności szkolnej oraz kadry nauczycielskiej i przedstawicieli Rady Rodziców,
- wyjście poza poznawanie kraju i świata za pomocą nośników multimedialnych na rzecz aktywizacji i osobistego doświadczenia,
- kształtowanie podróżniczej osobowości,
- poznanie kultury, historii, walorów przyrodniczych oraz środowiska, instytucji i kultury odwiedzanego terenu,
- zwrócenie uwagi na kwestie ekologiczne i zagadnienia związane z ochroną środowiska - rozwijanie globalnej świadomości,
- rozwijanie szerokiej palety umiejętności, jak komunikacja, organizacja, lingwistyka, współpraca międzynarodowa, rozwiązywanie konfliktów, wrażliwość etyczna, kultura osobista, kultura fizyczna,
- promocja szkoły oraz środowiska lokalnego w kraju oraz za granicą,
- wzmacnianie współpracy z instytucjami i podmiotami.

Działania w ramach projektu turystyki kulturowej mogą objąć, m. in.:
- wycieczki przedmiotowe – organizowane w celu uzupełnienie obowiązującego programu nauczania,
- wycieczki krajoznawczo-turystyczne – mają na celu wzbogacenie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne – wymagają od uczestników przygotowania specjalistycznego,
- imprezy krajoznawczo-turystyczne, np. biwaki, konkursy, turnieje, wzmacniają kulturę wypoczynku dzieci i młodzieży,
- imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, np. zielone szkoły, służą m.in. poprawie stanu zdrowia młodzieży,
- współpracę międzynarodową,
- inne.

Wycieczki zrealizowane w ramach projektu:
Weihnachtsmarkt – Drezno, 1 dzień
Gdańsk- Gdynia- Sopot / Szwecja Kalmar – Olandia – Karlskrone, 3 dni
Malta, 5 dni
Paryż, 5 dni
Chorwacja, 6 dni

Berlin, 1 dzień

 

„ Róża Twoje ma imię…”
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza mogą uczyć się, w pięknym, zadbanym budynku, który położony jest w równie pięknym otoczeniu. Ulubionym miejscem wypoczynku w czasie przerw, a szczególnie w ciepłe słoneczne dni jest park szkolny. Miejsce piękne, ławeczki pod starymi drzewami na mięciutkich trawnikach zachęcają do wypoczynku. Postanowiliśmy nadać temu miejscu szczególny charakter, dodać mu barw i delikatności i przy tym stworzyć przytulne kąciki dla naszych uczniów. Tak narodził się pomysł stworzenia różanego ogrodu i zewnętrznej kawiarenki. Ogrodu, w którym róża może mieć Twoje imię. Każdy kto zapragnie przynieść różę do ogrodu zostanie upamiętniony tabliczką z jego imieniem, będzie to pamiątka na wiele lat. W projekcie zaplanowane są również stoliki i krzesełka wśród róż, tak aby uczniowie w trakcie przerw mogli wypić herbatę, zjeść śniadanie w pięknym otoczeniu. Pomysłodawczynią projektu jest pani Izabela Kucharska, która zakupiła pierwsze róże, jedna z nich poświęcona jest Pani dyrektor Brigitte Götz, która przez wiele lat wspierała wymiany młodzieży polsko – niemieckiej Góra – Herzberg am Harz. Również pani Irena Dziamarska ufundowała piękny okaz do naszego ogrodu. Dzięki dobremu sercu rodziców uczennicy z klasy IId mamy również już pierwsze stoliki do naszej kawiarenki. Mamy nadzieję, że projekt ten nabierze tempa, że cała uczniowska społeczność zaangażuje się w jego realizację. Przynoście róże wszelkich kolorów i kształtów, upamiętniajcie swoje imiona, imiona swoich szkolnych miłości. Zajrzycie w zakamarki domów, może tam ukrywają się zapomniane stoliczki, krzesełka, którym nadamy nowe życie w naszym ogrodzie. Stwórzmy razem różany ogród marzeń w którym róże Twoje będą miały imię. ☺

Filmik promocyjny

Wycieczka do Barcelony

Wycieczka do Berlina

Wycieczka do Chorwacji

Wycieczka do Włoch

Wycieczka do Drezna

Wycieczka do Paryża

Wycieczka na Maltę

 Wycieczka do Szwecji