Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na drzwi otwarte w środę 14 grudnia o godz. 16:30.

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi w terminie do 30 grudnia 2022 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 12 grudnia 2022 r. (do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5

Cieszy nas fakt – jako społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze – iż w naszym gronie znalazł się Orzeł Dolnośląski, czyli wszechstronnie utalentowany uczeń, Dawid Perzyński, który dzięki swojej pasji oraz talentom przywiózł do naszej szkoły tytuł nadawany przez Kuratora Oświaty.

Uroczysta gala wręczenia nagrody, jak wspominaliśmy w poprzedniej wiadomości, odbyła się w poniedziałek 05 grudnia 2022r. we Wrocławiu. Na drugie istotne spotkanie, bo do Starostwa Powiatowego w Górze, Dawid został zaproszony wraz z mamą, panią Małgorzatą Wasilewską oraz Dyrekcją Szkoły, panią Magdaleną Mielczarek.

W ostatnich tygodniach w naszej szkole odbyło się wiele działań profilaktycznych w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu i Dnia Walki z AIDS.

Pani Aneta Zawadzka przeprowadziła zajęcia psychoedukacyjne, w ramach których można się było dowiedzieć wiele ciekawych informacji na temat ryzykownych sytuacji, prawnych regulacji, odpowiednich zachowań związanych z paleniem tytoniu i zachorowań na AIDS. 

Samochody wodorowe, wieczory kulturowe, tygodniowy Hogwart czy darmowe przejazdy po Europie – to tylko niektóre z tematów poruszonych na spotkaniu z panem Pawłem Brusiło, mentorem naszej grupy w ramach inicjatyw programowych Erasmus+.

Brusiło jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz członkiem uczelnianego Centrum Badań Azji i Pacyfiku, a aktualnie realizuje staż badawczy na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego w ramach stypendium Fulbright-Schuman Award.

Pierwsza część Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej za nami, wobec tego miło nam poinformować, iż w kolejnym etapie swoimi kompetencjami i wiedzą będą mogli pochwalić się: Karolina Gawda, Mikołaj Gęsiecki, Igor Dolatowski, Mikołaj Hołownia, Aleksandra Nowaczyk, Zofia Pietrucha i Karol Makles.

Teraz przed członkami i członkiniami Koła filmowego WONDERLab. działania realizowane w trybie zdalnym i składające się z dwóch elementów: przygotowania autorskiej pracy projektowej związanej z hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady oraz rozwiązanie testu zawierającego 40 pytań zamkniętych.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza uczennica klasy pierwszej Joanna Paterek została zwyciężczynią Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Plakat filmu Orlęta. Grodno ‘ 39” – oczami uczniów.


Celem konkursu było upamiętnienie wiedzy o Orlętach Grodzieńskich oraz wzbudzenie refleksji nakierowanej na wartości patriotyczne i tożsamościowe dzieci i młodzieży. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Polska S.A z siedzibą w Warszawie. Asia za pomocą techniki malarskiej wykonała plakat, który stanowi własną, autorską interpretację do filmu „ Orlęta. Grodno ‘ 39”.

21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości.


Jest to jedno z tych nietypowych świąt, które wywołuje w nas pozytywne emocje. Jest okazją by podnieść życzliwość i uprzejmość na wyższy poziom. Warto walczyć o to, by relacje międzyludzkie były nie tylko poprawne, ale nacechowane tolerancją i wzajemną sympatią.

30 listopada w całym kraju odbyły się eliminacje szkolne ogólnopolskiego konkursu historycznego „IX Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.”

Organizatorem tego wyjątkowego i prestiżowego edukacyjnego wydarzenia jest Fundacja „Solidarności” z Gdańska. Olimpiada składa się z trzech etapów – szkolnego, wojewódzkiego i centralnego.