Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zebranie z rodzicami w środę o 16:30. Zapraszamy.

W dniach 18 – 19 września 2023 r. społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze po raz kolejny brała udział w cyklicznych wydarzeniach popularyzujących naukę.


Celem festiwalu jest popularyzowanie osiągnięć uczelni wyższych oraz instytutów badawczych. Festiwal daje niewątpliwie, każdemu uczestnikowi, możliwość obcowania z nauką, poznawania jej metod i dorobku, zachęca do pogłębiania wiedzy.

W niedzielę 17 września, pod Pomnikiem Wolności na Placu Bolesława Chrobrego w Górze odbyła się uroczystość złożenia hołdu z okazji 84. rocznicy napaści ZSRR na Polskę.


Kwiaty i znicze złożyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Góra, powiatu górowskiego, gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych placówek oświatowych, a także reprezentanci partii politycznych.

„Posprzątajmy Polskę, wszędzie, wzdłuż i wszerz, z tych wczorajszych śmieci, z tych jutrzejszych też!”

Zgodnie ze słowami Wojciecha Młynarskiego jak co roku uczniowie naszej szkoły przy udziale wychowawców i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych brali udział w 30 już akcji Sprzątania Świata.

Było nam niezmiernie miło wystąpić gościnnie w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu podczas Zjazdu Rodzinnego, który odbył się w czwartek 14.września. Dziękujemy za zaproszenie oraz przemiłą atmosferę.

Ciepłe pozdrowienia przesyła koło wokalne Postscriptum wraz z opiekunem p.Alicją Sajdak oraz społecznością szkolną górowskiego LO na czele z p.Dyrektor Magdaleną Mielczarek.

W czerwcu przystąpiliśmy do akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”.

Czytaliśmy książki podczas pikniku zorganizowanego w parku za szkołą. Było bardzo czytelniczo, relaksacyjnie i czuło się już powiew wakacji.

Na prośbę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka publikujemy list skierowany do dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Zapraszamy do lektury.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Górze

serdecznie zaprasza rodziców/prawnych opiekunów

na zebranie z wychowawcami i nauczycielami

w środę 13 września o godzinie 16:30.

W sobotę 9 września odbyła się dwunasta edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku z inicjatywy Pary Prezydenckiej czytaliśmy fragmenty „Nad Niemnem”.


Akcja „Narodowe Czytanie” po raz pierwszy została zorganizowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 roku wspólną lekturą naszej narodowej epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach odbyło się czytanie „Zemsty” Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, polskich nowel, „Balladyny” Juliusza Słowackiego oraz „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, a ubiegłoroczną lekturą były „Ballady i romanse” A. Mickiewicza.