Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Maturzysto sprawdź ważne dla Ciebie informacje w zakładce MATURA

Zachęcamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), a realizatorem – Uniwersytet SWPS.

Konkurs związany jest ze Światowym Forum Miejskim (WUF). Jest to najważniejsza i największa konferencja dotycząca tematyki miejskiej na świecie, organizowana co dwa lata pod auspicjami agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich – UNHabitat. 11. sesja Światowego Forum Miejskiego odbędzie się w Katowicach w czerwcu 2022 r.

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz punktów Europe Direct zapraszamy na wyjątkową XVII edycję Olimpiady. Jest ona skierowania do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

 

Unia Europejska ustanowiła, że rok 2022 będzie rokiem młodych ludzi. Z tego też powodu, dla naszych Uczestników przygotowaliśmy wiele niespodzianek. Śledźcie naszą stronę internetową i profile na mediach społecznościowych. A już dziś dopilnujcie, aby Wasza szkoła zgłosiła się do udziału w projekcie.

Miesięcznik Perspektywy opublikował zestawienie najlepszych szkół średnich w Polsce.

Miło nam poinformować, że nasze liceum otrzymało tytuł honorowy "Brązowej Szkoły 2022" plasując się na 48. miejscu w województwie dolnośląskim, co oznacza że jesteśmy o 19 miejsc wyżej niż w ubiegłym roku. W rankingu ogólnopolskim zajęliśmy 785. pozycję poprawiając swój wynik o 155 miejsc. Tym samym tytuł ten potwierdza wysoką jakość naszej pracy.

10 stycznia 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze został przeprowadzony etap szkolny XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Uczestniczyło w nim 12 uczniów, których zadaniem było rozwiązanie 50-zadaniowego testu o wysokim poziomie trudności z zakresu wiedzy ekologii i ochrony środowiska.

powrot

W październiku 2021 r. aż 1867 placówek z Polski i świata (w tym również nasza szkoła) biła rekord w czytaniu na przerwie.

Informujemy, że został ustanowiony NOWY REKORD i wyniósł on 377 TYSIĘCY 586 osób czytających na przerwie!

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki serdecznie dziękujemy za udział w akcji „Razem na Święta”.

Miło nam poinformować, że w tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 7 800 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju oraz ponad 100 placówek polonijnych z całego świata. Dziękujemy za udział w akcji i dobro okazane drugiej osobie!

Aleksandra Monkiewicz z kl. IIIc3 i Dawid Perzyński z kl. IIa Liceum Ogólnokształcącego w Górze zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.