Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
30 i 31 maja szkoła będzie nieczynna.

klepsydrabogsit24

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego Drogiego kolegi, nauczyciela i pracownika Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze Pana Bogusława Jana Sitnika. Pan Bogusław Sitnik to niezwykła postać w dziejach Liceum Ogólnokształcącego w Górze, był znakomitym nauczycielem, kolegą i przede wszystkim niesamowicie życzliwym człowiekiem oddanym swojej pasji jaką była geografia. Cechowała go niezwykła empatia, potrafił się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.


Pan Bogusław urodził się 4 kwietnia 1960r. w Górze. W roku 1983 ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu w zakresie geografii ze specjalizacją ekonomiczną. W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w życiu społecznym – przez 4 lata prowadził radiowęzeł Domu Studenckiego oraz był członkiem Rady Mieszkańców, a w latach 1981 – 1983 był starostą roku i członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od 01 marca do 20 lipca 1983r. pracował jako nauczyciel geografii w VII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Od 2 września odbył przeszkolenia wojskowe w Szkole Podchorążych Rezerwy we Wrocławiu, a od stycznia praktykę dowódczą w Jednostce Wojskowej 1649 w Gorzowie Wielkopolskim. Służbę wojskową zakończył w sierpniu 1984r.
Od 01 września 1984r. do 31 sierpnia 1986r. pracował w Zbiorczej Szkole Gminnej im. II Armii Wojska Polskiego w Bojanowie jako nauczyciel geografii. 9 lipca 198 r. ukończył studium pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego ODN w Poznaniu. Od 1 września 1986r. do 31 stycznia 1991r. pracował w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze. Od 01 lutego 1991r. był związany z Liceum Ogólnokształcącym w Górze, w którym pracował do ostatnich swoich dni.
Pan Bogusław zatrudniony był od 1 lutego 1991r. do 31 grudnia 1998r. w Kuratorium Oświaty w Lesznie oraz od 01 stycznia 1999r. do 30 czerwca 1999r. w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na stanowisku starszego wizytatora. Kurator Oświaty w Lesznie w 1998 r. przyznał Panu Bogusławowi Medal za Zasługi dla Oświaty Leszczyńskiej.

Został wyróżniony:
Brązowym Krzyżem Zasługi w 2002r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2004r., Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę w 2010r., Medalem Złotym za Długoletnią Służbę w 2021r.
Jako nauczyciel wyróżniał się pracą z uczniami zdolnymi, przygotowując ich do licznych konkursów przedmiotowych, olimpiad geograficznych i ekonomicznych, w których osiągali wysokie lokaty. Wiele osób podkreśla, iż był wzorem dla młodzieży i współpracowników, przypominając sobie przede wszystkim ogromną cierpliwość i spokój.


Bogusiu,
we wspomnieniach szkolnych przyjaciół będziesz jawił się jako Ten, który miał niespożytą chęć rozmów z młodzieżą oraz koleżankami i kolegami z pracy. Jako Wielki Przyjaciel młodych ludzi. Jako Człowiek, który zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą- nie tylko tą zawodową, ale także tą- zdaje się, najważniejszą- życiową. Zapamiętamy Cię jako nieprzeciętnie kulturalnego, uśmiechniętego, spokojnego i zawsze gotowego do pomocy - Człowieka wielu talentów, z bardzo dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie.

Zmarł 19 maja 2024r.

Cześć Twojej Pamięci!

15 maja w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyła się wyjątkowa debata pt. „Yes!teśmy 20 lat w UE! „Czy Polska jest gotowa na kolejne wyzwania?"

W debacie wzięli udział studenci i młodzież dolnośląskich szkół średnich. Liceum Ogólnokształcące w Górze reprezentowała 40 – osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami, nauczycielami historii i WoS, panem Tomaszem Woźniczką i panem Arturem Maleckim.

Kapituła konkursu recytatorskiego wierszy Czesława Miłosza wyłoniła finalistów, wśród których znalazły się dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Górze: Zuzanna Butkiewicz z klasy 2b oraz Gabriela Kwarta z klasy 1e.

Obie finalistki zaprezentują swoje umiejętności krasomówcze podczas finału 3 czerwca w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest to innowacyjny program edukacyjny, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Należymy do ogólnopolskiej sieci szkół, w której uczestniczy już ponad 1500 placówek.


SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans, wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

W dniach 22-25 kwietnia 2024 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze przeprowadzono na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w klasach III prezentacje wraz z warsztatami pod tytułem: „Rozliczenia PIT za 2023 r- Wybrane zagadnienia”.


Powyższa prezentacja jest elementem działań edukacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów. Interesującą dla uczestników prezentację oraz warsztaty przeprowadziły panie: Alina Skuriat i Anna Dańko z Urzędu Skarbowego w Górze za zgodą Naczelnik Urzędu Skarbowego Pani Iwony Matulewicz.

7 maja br. (wtorek) rozpoczął się tegoroczny egzamin maturalny. Jak informuje portal Ministerstwa Edukacji Narodowej przystąpiło do niego około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Podobnie jak w ubiegłym roku abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015.


W tym roku szkolnym do egzaminu przystąpią wszyscy tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Jak co roku egzaminowi towarzyszą duże emocje.

1 maja przypada 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.


Tego dnia, 20 lat temu o północy, Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów.