Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

Jest to innowacyjny program edukacyjny, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Należymy do ogólnopolskiej sieci szkół, w której uczestniczy już ponad 1500 placówek.


SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans, wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

W dniach 22-25 kwietnia 2024 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze przeprowadzono na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w klasach III prezentacje wraz z warsztatami pod tytułem: „Rozliczenia PIT za 2023 r- Wybrane zagadnienia”.


Powyższa prezentacja jest elementem działań edukacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów. Interesującą dla uczestników prezentację oraz warsztaty przeprowadziły panie: Alina Skuriat i Anna Dańko z Urzędu Skarbowego w Górze za zgodą Naczelnik Urzędu Skarbowego Pani Iwony Matulewicz.

7 maja br. (wtorek) rozpoczął się tegoroczny egzamin maturalny. Jak informuje portal Ministerstwa Edukacji Narodowej przystąpiło do niego około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Podobnie jak w ubiegłym roku abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015.


W tym roku szkolnym do egzaminu przystąpią wszyscy tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Jak co roku egzaminowi towarzyszą duże emocje.

1 maja przypada 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.


Tego dnia, 20 lat temu o północy, Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów.

3 maja w Górze odbyły się obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji majowej. Głównym punktem programu była manifestacja patriotyczna na Placu Bolesława Chrobrego w Górze.

Wzięli w nim udział przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, przedstawiciele powiatowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych, kombatanci, delegacje jednostek mundurowych, przedstawiciele jednostek oświatowych, partii politycznych oraz organizacji pozarządowych.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Liceum Ogólnokształcącym w Górze składały się z dwóch części. Pierwsza, poświęcona była w całości 233 rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej popularnie określanej Konstytucją 3 Maja. Natomiast druga, w związku z tym, że dnia 1 maja przypada 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, organizatorzy postanowili obydwie rocznice połączyć w jedną uroczystość.


Program uroczystości, która odbyła się 30 kwietnia w auli szkoły zawierała wiele interesujących treści.

zyczenia24

 

26. kwietnia, był ostatnim dniem nauki dla tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Był to drugi rocznik, który rozpoczął nową historię w polskiej edukacji czyli realizujący 4-letni program nauczania.


Dla uczniów trzech klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego w Górze nadszedł czas pożegnania z ukochaną szkołą. Młodzież klas czwartych LO w całym cyklu nauczania uzyskała dobre, a nawet bardzo dobre wyniki w nauce i odniosła wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz zrealizowała wiele ciekawych projektów edukacyjnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że wszyscy uczniowie ukończyli klasę czwartą i mają prawo przystąpić w maju do egzaminu maturalnego.