Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

1 grudnia grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Górze gościła w Starostwie Powiatowym w Górze. Głównym celem spotkanie było poznanie struktur funkcjonowania samorządu powiatowego.


W tym roku w całym kraju obchodzimy jubileuszu 25–lecia ustanowienia powiatów. To ogromnie ważny szczebel samorządu terytorialnego w Polsce. 5 czerwca 1998 roku Sejm uchwalił reformę administracyjną, obok istniejących już w polskim porządku prawnym gmin powołano do życia samorządy wojewódzkie i powiatowe.

Listopad i grudzień to miesiące, w których tradycyjnie obchodzimy Święto Patrona. W tym toku to ważne dla naszej społeczności szkolnej wydarzenie odbyło się 1 grudnia.


W klimat spotkania wprowadziła nas Pani Dyrektor, Magdalena Mielczarek. Podkreśliła, iż najdonioślejszym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia Adama Mickiewicza. Uroczystość odbyła się 18 września 1965r. w 20. rocznicę powstania szkoły.

Za nami cudowny, miesięczny maraton pomagania, który zwieńczyliśmy marszem charytatywnym, dedykowanym naszemu Przyjacielowi Panu Arkadiuszowi Gustawowi. Jesteśmy zdumieni, że tyle serc otworzyło się na wspólne czynienie dobra.

 

!!! 683!!! osób wzięło udział w marszu. Wzruszyliście nas do łez !!!

24 listopada w Pracowni Filmoteki Szkolnej mieliśmy przyjemność gościć p. Katarzynę Czubińską, która poprowadziła z młodzieżą klas Id oraz IIe warsztaty nt filmu niemego.

Uczniowie poznali historię kinematografii, a szczególnie ewolucję udźwiękowienia filmu.

24 listopada w Biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu odbyło się szkolenie dotyczące edukacji europejskiej. Miały one charakter warsztatowy i były elementem ogólnoeuropejskiej apolitycznej kampanii profrekwencyjnej prowadzonej we wszystkich krajach Unii Europejskiej przed wyborami do Europarlamentu.


W szkoleniu zostało zorganizowanym przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży uczestniczył pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i Wos w Liceum Ogólnokształcącym w Górze.

„Największą satysfakcję odczuwamy właśnie wtedy, gdy dajemy innym coś z siebie,
gdy za cel stawiamy sobie poprawienie warunków życia innych ludzi.”
Nick Vujicic

W dniach 24-25 listopada 2023 roku Wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Leszczyński Bank Żywności”.

Uczniowie Liceum po raz kolejny wzięli udział w nietypowej lekcji wychowawczej. Zajęcia odbyły się na terenie Zakładu Karnego w Głogowie.

Miejsce to z reguły niedostępne dla większości osób, wywarło ogromne wrażenie na uczniach. Do tej pory uczniowie poznawali specyfikę jednostki penitencjarnej,wyłącznie teoretycznie poprzez udział w edukacji prawnej. Tym razem mogli porównać usłyszaną uprzednio teorię z rzeczywistymi działaniami funkcjonariuszy.

Zdrowie w Twoich rękach – warsztaty dbania o Siebie i tworzenia Zrównoważonego stylu życia! – pod takim hasłem przeprowadzone zostały w Liceum Ogólnokształcącym w Górze wykłady prozdrowotne.

Tematyką zajęć były m.in. choroby XXI wiek tj. cukrzyca, depresja, choroby tarczycy, tężyczka oraz nowotwory płuc.