Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy na zebranie z rodzicami w środę o godz. 16:30

Nasza szkoła otrzymała dyplom za udział w III międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej Akcji Przerwa na czytanie 2022. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział i zachęcamy do zaangażowania w przyszłym roku.

Szanowni Państwo,

 

w imieniu kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz swoim własnym pragnę przekazać Państwu najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Górze odwiedziła Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dom Dziennego Pobytu, zaprezentowali koncert kolęd i pastorałek . Dziękujemy Kierownikom w/w instytucji za niesamowitą gościnność i kolędowanie.


Wspólnie stworzyliśmy magiczną, niepowtarzalną atmosferę niosąca radość co pozwoliło nam na zbudowanie poczucia wspólnoty oraz jedności, a także przyniosło ze sobą mnóstwo pozytywnych emocji.

14 grudnia 2022r. uczniowie LO im A. Mickiewicza w liczbie 95 uczniów,2 nauczycieli oraz 5rodziców, po raz kolejny po covidowej przerwie wyruszyliśmy na wycieczkę do Drezna. Nasza „ogromna” grupa przemieszczała się autobusem piętrowym oraz busem.


Po przyjeździe do Drezna zwiedziliśmy Stare Miasto, zobaczyliśmy m.in. słynną Operę Sempera z Placem Teatralnym, imponujący dziedziniec barokowego kompleksu Zwingera i wiele innych atrakcji!

Tak się składa, że zarówno listopad, jak i grudzień każdego roku stają się dla naszej społeczności szkolnej doskonałą okazją do refleksji oraz wspólnego przeżywania dni związanych z patronem Adamem Mickiewiczem.

Mamy to szczęście, iż biogram wieszcza daje interpretacyjną przestrzeń na poznawanie go z różnych stron, a pojawiające się na rynku wydawniczym pozycje książkowe przyczyniają się do pobudzania naszej ciekawości. Tym samym w roku szkolnym 2022/2023 postanowiliśmy skupić się na zrozumieniu korelacji z autorem „Pana Tadeusza”, by nieco zrzucić go z cokołu i zobaczyć w nim prawdziwego człowieka, jakim i my jesteśmy. W przestrzeni auli zaaranżowaliśmy towarzystwa stolikowe, choć w sercach przyświecała nam myśl towarzystwa przy drzwiach.

12 i 16 grudnia 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze przeprowadzono na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w klasach II i III prezentację pod tytułem: ”Hazard-nie daj się wciągnąć”.

Powyższa prezentacja jest elementem ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, organizowanej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Interesującą dla uczestników prezentację prowadził Pan Radosław Piluś - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie na zaproszenie dyrektora szkoły – pani Magdaleny Mielczarek.

Mikołaj Kapitaniec uczeń klasy IIa o profilu matematyczno- informatycznym Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szk. 2022/23.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

14.grudnia w Liceum Ogólnokształcącym w Górze gościli harcerze z ZHP Góra na czele z pwd. panem Kajetanem Zontkiem.

O godzinie 8.00 w gabinecie dyrektora odbyło się spotkanie, na którym dyrektor LO pani Magdalena Mielczarek przyjęła z rąk górowskich harcerzy z 20 Górowskiej Drużyny Harcerskiej Glock, Betlejemskie Światło Pokoju.