Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

7 maja br. (wtorek) rozpoczął się tegoroczny egzamin maturalny. Jak informuje portal Ministerstwa Edukacji Narodowej przystąpiło do niego około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Podobnie jak w ubiegłym roku abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015.


W tym roku szkolnym do egzaminu przystąpią wszyscy tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Jak co roku egzaminowi towarzyszą duże emocje.

1 maja przypada 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.


Tego dnia, 20 lat temu o północy, Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów.

3 maja w Górze odbyły się obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji majowej. Głównym punktem programu była manifestacja patriotyczna na Placu Bolesława Chrobrego w Górze.

Wzięli w nim udział przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, przedstawiciele powiatowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych, kombatanci, delegacje jednostek mundurowych, przedstawiciele jednostek oświatowych, partii politycznych oraz organizacji pozarządowych.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Liceum Ogólnokształcącym w Górze składały się z dwóch części. Pierwsza, poświęcona była w całości 233 rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej popularnie określanej Konstytucją 3 Maja. Natomiast druga, w związku z tym, że dnia 1 maja przypada 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, organizatorzy postanowili obydwie rocznice połączyć w jedną uroczystość.


Program uroczystości, która odbyła się 30 kwietnia w auli szkoły zawierała wiele interesujących treści.

zyczenia24

 

26. kwietnia, był ostatnim dniem nauki dla tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Był to drugi rocznik, który rozpoczął nową historię w polskiej edukacji czyli realizujący 4-letni program nauczania.


Dla uczniów trzech klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego w Górze nadszedł czas pożegnania z ukochaną szkołą. Młodzież klas czwartych LO w całym cyklu nauczania uzyskała dobre, a nawet bardzo dobre wyniki w nauce i odniosła wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz zrealizowała wiele ciekawych projektów edukacyjnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że wszyscy uczniowie ukończyli klasę czwartą i mają prawo przystąpić w maju do egzaminu maturalnego.

Informujemy, że  w poniedziałek 29 kwietnia będzie miała  miejsce modernizacja sieci telefonicznej, w związku z czym kontakt telefoniczny z naszą szkołą nie będzie możliwy.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

 

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dzień ten został ustanowiony przez UNESCO w 1995 roku. Święto to ma na celu promowanie czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej.


Dzień 23 kwietnia nie jest przypadkowy. Tego dnia zmarli wybitni pisarze: William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega.