Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Drodzy Ósmoklasiści! Do 13 lipca należy dostarczyć komplet dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminów). Serdecznie zapraszamy.

W dniu 24.04 br. w Domu Kultury w Górze odbył się XXVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej, w którym zaprezentowały się również uczennice naszej szkoły - Wiktoria Cieplik, Gabriela Gała, Hanna Górecka, Dominika Madera, Gabriela Jodko.

Dziewczęta czynnie angażują się w pracę koła wokalnego Postscriptum działającego przy naszym LO jednocześnie rozwijając swój talent w sekcji wokalnej Domu Kultury w Górze pod okiem tej samej osoby - p. Alicji Sajdak - nauczycielki języka angielskiego, opiekunki koła wokalnego Postscriptum, jak również instruktorki wokalnej przy DK w Górze.

20. kwietnia w auli odbyła się Debata Wyborcza kandydatów na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, ponieważ dotychczasowy przewodniczący Kacper Hryń kończy swoją kadencję wraz z ukończeniem szkoły.

Do rywalizacji zgłosiło się czterech wspaniałych kandydatów: Ada Figiel, Zuzanna Latka, Tymotuesz Matysiak oraz Dawid Perzyński.

22 kwietnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyła się „Konferencja w sprawie przyszłości Europy”.


Organizatorami debaty połączonej z warsztatami było Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
W konferencji udział wzięli wytypowani przez organizatorów przedstawiciele młodzieży, zarówno uczniów dolnośląskich szkół średnich, studentów jak i radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

 

Dni Otwarte w każdej szkole to nie tylko interesujący czas dla jej społeczności, ale przede wszystkim dla zaproszonych gości i gościń, czyli reprezentantów szkół podstawowych, którzy za chwilę mogą stać się integralną częścią nowej placówki. W ramach zobrazowania możliwości edukacyjnych i relacyjnych naszego liceum zaplanowaliśmy tego typu wydarzenie na dzień 22 kwietnia 2022 roku, przygotowując ciekawą ofertę w salach tematycznych.

Piątkowe spotkanie rozpoczęliśmy w auli oficjalnym powitaniem przybyłych przez Panią Dyrektor, Magdalenę Mielczarek oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Tymoteusza Matysiaka. Następnie przez kolejne godziny zaproponowaliśmy osobom uczestniczącym przejście przez profile osadzone wokół filarów wyrażających misję liceum zawartą w "Statucie szkoły". Wagę tej podróży podkreślali licealiści ubrani w mundury i odprowadzający poszczególne grupy do sal.

Dwa tygodnie temu pani Agata Figiel, nauczycielka języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Górze uzyskała tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.


Aktualnie pani Agata jest drugim z zatrudnionych w LO nauczycieli z tytułem doktora, niespełna dwa lata temu tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskała pani Ewelina Waląg, nauczycielka języka polskiego i etyki. Warto w tym miejscu zaprezentować ścieżkę zawodową i dorobek naukowy pani doktor Agaty Figiel i pani doktor Eweliny Waląg. Biografie obydwu pań splatają się w różnych okresach ich życia i działalności zawodowej, obydwie są absolwentkami Liceum Ogólnokształcącego w Górze.

Wielki sukces naszych licealnych badaczy! Gratulujemy Pani Dorocie Giezek i jej fantastycznym uczniom! 

Zespół uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze o nazwie „Słoneczny Patrol” zajął 2 miejsce na 26 szkół z całego kraju, które biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Badawczym.

Kiedy konflikt lub wojna staje się najważniejszym tematem w przekazach medialnych, może wywoływać takie uczucia jak strach, smutek, złość, czy niepokój.

Zwłaszcza, jeśli kryzys ma miejsce tuż za naszą granicą. 24 lutego 2022 r. agresja Rosji wobec Ukrainy eskalowała do wymiaru otwartych działań zbrojnych.

W tym roku szkolnym kolejny raz włączyliśmy się w działania proponowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, tym razem realizując akcję społeczno-kulturalną Żonkile.

Jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim, Marek Edelman, w książce "I była miłość w getcie" postawił pytanie: "Dlaczego nikt mnie nie pyta, czy w getcie była miłość"? Dlaczego nikogo to nie interesuje?", wskazując na potrzebę spojrzenia na ludzi przez pryzmat innego kontekstu niż tylko Zagłady.