Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.