Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

Razem, młodzi przyjaciele!...
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;
Jednością silni, rozumni szałem,
Razem, młodzi przyjaciele!...
(Adam Mickiewicz - „Oda do młodości”)

 

24 września w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 75-lecia szkoły oraz XII Zjazd Absolwentów.
75 lecie jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostaną w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych łączy przeszłość z teraźniejszością.


75 lat to ogrom wydarzeń mierzonych liczbą dyrektorów, wicedyrektorów , nauczycieli i absolwentów, którzy swoją postawą ukształtowali tożsamość szkoły. Wszystko zaczęło się w maju 1945 roku gdy wśród osadników przybyłych ze wschodu zrodziła się mysl otwarcia szkoły średniej. Trud zorganizowania jej spoczął na trzyosobowym gronie: dyrektorze Edwardzie Machniewiczu oraz nauczycielach Halinie i Stanisławie Badowskich. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1945/46 w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Górze odbyła się 17 września. Naukę w szkole podlegającej Kuratorium Wrocławskiemu ostatecznie rozpoczęło 135 uczniów, a grono pedagogiczne liczyło już 7 osób.
Natomiast tradycja spotkań absolwentów liceum noszącego imię Wielkiego Wieszcza zapoczątkowana została w 1958 roku w 10 rocznicę pierwszej matury. Kolejne zebranie pokoleń odbyło się w 1967 roku, a od 1975 r. zjazdy odbywają się regularnie, co 5 lat i mają uroczystą formę. Pierwotny termin Jubileuszu 75 lecia szkoły i XII Zjazdu Absolwentów wyznaczony był na dzień 3.10.2020 jednak sytuacja epidemii na całym świecie nie pozwoliła na wspólne spotkania. Jednak dzięki staraniom Komitetu Zjazdowego i kadry pedagogicznej obchody Jubileusz 75 lecia szkoły i XII Zjazd Absolwentów zorganizowano w dniu 24 września 2022. Cieszy fakt, że mimo przesunięcia o dwa lata tych terminów, duże grono absolwentów i gości zaszczyciło obydwie uroczystości swoją obecnością.
U wielu osób chęć uczestnictwa w spotkaniu pokoleń była tak wielka, że już od samego rana zawitali w murach swojej ukochanej szkoły. Oficjalnie uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze.
Po zakończeniu liturgii ukształtował się osobliwy szpaler absolwentów, który przemaszerował ulicami miasta w kierunku gmachu szkoły budząc ogromne zainteresowanie przechodniów. Zarówno na placu kościelnym, jak i przed szkolą doszło do wielu wzruszających powitań koleżanek i kolegów z dawnej szkolnej ławy. Ogromne emocje towarzyszyły spotkania ze swoimi profesorami i wychowawcami. W wielu przypadkach spontanicznie zostali oni, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości, obdarowani bukietami kwiatów. Niektórzy abiturienci spacerowali po korytarzach szkolnych wspominając chwile spędzone w murach ukochanej „budy”. Wiele koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy widziało się po raz pierwszy od czasów ukończenia szkoły. W holu szkoły odbywała się rejestracja uczestników zjazdu, a następnie w auli punktualnie o godz. 11. rozpoczęła się oficjalna akademia inaugurująca Jubileusz 75-lecia i XII Zjazd Absolwentów LO w Górze.
Zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystość rozpoczęło wykonanie przez zespół Alicji Sajdak AMMA pieśni „Gaudeamus igitur”. Po tej podniosłej introdukcji wprowadzony został sztandar szkoły i na maszt przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” wciągnięta została flaga narodowa po czym absolwent szkoły, znany aktor, Zbigniew Waleryś, zaprezentował zebranej w auli publiczności utwór Adama Mickiewicza „ Hej, radością oczy błysną...” . Następnie pan Zbigniew i tegoroczny absolwent LO Xaver Tabaka przywitali drogich absolwentów i dostojnych gości na Jubileuszu 75 lecia powstania szkoły i XII Zjeździe Absolwentów.
Na samym wstępie powrócili pamięcią pamiętnego dnia 17 września 1945 roku, gdy grupa uczniów rozpoczęła naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Górze oraz 28 czerwca 1958 roku gdy po trzynastu latach od pierwszego dzwonka zwiastującego rok szkolny i dziesięciu latach od pierwszej młodzieżowej matury zorganizowano spotkanie absolwentów. Klimat I Zjazdu najpełniej oddają wspomnienia pani Weroniki Danilewicz. – „Trudno mi obecnie powiedzieć ilu absolwentów uczestniczyło w pierwszym spotkaniu. Wielu przyjechało z żonami lub mężami. Co mi się rzuciło w oczy to skromny ubiór absolwentów. Takie zresztą to były czasy, nikt nie zwracał uwagi na takie rzeczy. A przecież nie brakowało wielu wykształconych i znamienitych ludzi, będących już wtedy na wysokich stanowiskach. Zwróciłam też uwagę na naszego byłego ucznia Zakarczemnego, miał charakterystyczną, kędzierzawą fryzurę, z której nasz były dyrektor Pan Edward Machniewicz często sobie żartował. Przyjechali też Państwo Badowscy, którzy byli bardzo związani z naszą szkołą W programie zjazdu nie było specjalnej części artystyczne. Każdy ze zjazdowiczów miał tyle wspomnień, że rozmowy trwały do późnych godzin nocnych. Do tego tańce, hulanki, swawole. Pan Czajkowski zawsze pierwszy wodził poloneza, tak było i tym razem. Przyjęcie było niezwykle skromne, nie o to jednak chodziło. Cieszyliśmy się ze wspólnego spotkania i to było dla nas najważniejsze. Pamiętam, jak to z Panią Alfredą Onufrejczyk śpiewałyśmy na cały głos znaną pieśń „ Upływa szybko życie”. Cóż to były za radosne chwile…”
„Człowiek żyje tak długo, jak żyje o nim pamięć” -po prezentacji sentymentalnych wspomnień niedawno zmarłej pani Weroniki Danilewicz w wykonaniu nauczycielki j. polskiego Eweliny Waląg, minutą ciszy oddano hołd wszystkim nieżyjącym dyrektorom, profesorom, absolwentom oraz pracownikom szkoły. Warto w tym miejscu wspomnieć, że dzień wcześniej delegacja uczniów i nauczycieli z LO w Górze złożyła kwiaty na grobach zmarłych pedagogów, by w ten sposób oddać hołd tym, których wiedza i doświadczenie stały się niejednokrotnie drogowskazem w dalszym życiu absolwentów
W kolejnej części dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek, wygłosiła okolicznościowe przemówienia. Na początku przywitała przybyłych na akademię dostojnych gości: reprezentującego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pana Romana Kowalczyka, Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego pana Dariusza Wójcika, Starostę Górowskiego panią Urszulę Szmydyńską, Burmistrza Góry panią Irenę Krzyszkiewicz, przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego pana Ryszarda Wawera wraz z radnymi Rady Powiatu Górowskiego panem Grzegorzem Aleksandrem Trojankiem i panem Mirosławem Żłobińskim, przewodniczącego Rady Miejskiej Góry Pana Arkadiusza Szupera wraz z radnymi Rady Miejskiej w Górze, Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Górze mł insp Jacka Gregora, Sekretarz Gminy Niechlów panią Danutę Nuckowska- Ciulak w imieniu wójta gminy Niechlów pana Michała Frąckowiaka, pana Romualda Głuszko inż nadzoru z Nadleśnictwa Góra Śląska, dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i powiatu górowskiego, w imieniu księdza dziekana Henryka Wachowiaka, księdza Norberta Graczyka, emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty. Szczególnie gorąco dyrektor LO powitała wszystkie Absolwentki i Absolwentów Liceum, głównych bohaterów tegorocznej imprezy oraz wszystkich pozostałych zaproszonych gości uczestniczących w dzisiejszej uroczystości.
„Dzisiejszy dzień to czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. Ta także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem. Z perspektywy mijających lat działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły została uwieńczona wieloma prestiżowymi sukcesami uczniów i nauczycieli. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze jest niewątpliwie placówką przyjazną dla uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości
we wszystkich wymiarach: intelektualnym, społecznym, estetycznym i
moralnym. Sumienną i rzetelną pracą, popartą najnowszą wiedzą metodyczno – pedagogiczną placówka daje szansę rozwoju młodzieży, która po trzyletnim pobycie w liceum jest bardziej przedsiębiorcza, świadoma swych umiejętności i możliwości samorealizacji we współczesnym świecie.– powiedziała dyrektor szkoły, dokonując krótkiej retrospekcji działalności liceum noszącego imię Wielkiego Wieszcza.
W imieniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, dyrektor Magdalena Mielczarek ze słowami najwyższego uznania złożyła podziękowania i wiązanki kwiatów: Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty Romanowi Kowalczykowi na ręce dyrektora Dariusza Wójcika, Staroście Górowskiemu Urszuli Szmydyńskiej, Burmistrzowi Góry, a zarazem byłemu dyrektorowi naszej szkoły Irenie Krzyszkiewicz, byłym dyrektorom szkoły Małgorzacie Patrzykąt i Benedykcie Nowak-Puk, oraz emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły: Helenie Mitoraj, Janinie Goździewicz, Bogumile Rewers, Danucie Paruch, Magdzie Czaplińskiej-Bodnar, Janinie Kamińskiej, absolwentom szkoły na ręce Zbigniewa Walerysia, oraz Ewie Osuch - autorce publikacji „Z piórem w ręce”, Marcie Polechońskiej - autorce grafiki witryny internetowej naszego liceum na ręce mamy pani Leokadii Polechońskiej-Miksza, pani Dorocie Kamińskiej absolwentce r. 1967 za ekspozycje malarskie, panu Maciejowi Kostykowi oraz młodzieży Szkolnego Teatru “Adamus”, zespołowi AMMA oraz dyrektorowi PCDN i PPP Bernardowi Bazylewiczowi na ręce pani Roksany Stec–Turowskiej za merytoryczną w przygotowaniu okolicznościowej publikacji.
Symboliczne róże otrzymali od organizatorów najstarsi obecni na Jubileuszu i XII Zjeździe absolwenci.
Szczególnie podziękowania otrzymała nieobecna na uroczystości pani profesor Janina Wlaźlak, niezwykle zasłużona dla szkoły nauczycielka języka polskiego i łaciny, wielki propagator idei mickiewiczowskich, inicjatorka nadania szkole imienia Wielkiego Wieszcza.
Serdecznie podziękowania otrzymali także członkowie Komitetu Zjazdowego w skład którego wchodzili: pani Teresa Frączkiewicz, pan Zbigniew Józefiak, pani Mariola Żywicka, pani Małgorzata Król, pani Cecylia Zaborowska, pani Danuta Kulczyńska, pan Zdzisław Potopa, pan Ryszard Huzar i pan Jerzy Żyłuk.
Z okazji Jubileuszu i Zjazdu Absolwentów życzenia pod adresem dyrekcji szkoły, nauczycieli i absolwentów złożyli nieobecni na uroczystości: pan Jan Czerniak - najstarszy absolwent szkoły z 1947 roku oraz były dyrektor Bogusław Załoba, emerytowani nauczyciele państwo Anna i Władysław Flig, pan Andrzej Szeller i pani Maria Chomicz-Zych.
„Chwała szkole, sława absolwentowi”- właśnie taki napis widnieje na medalu, który po raz trzeci w trakcie zjazdu został przyznany za szczególne osiągnięcia absolwentowi bądź profesorowi LO w Górze. Tej pięknej inicjatywie patronuje Towarzystwo Ziemi Górowskiej, Fundacja Pomocy Szkole oraz Stowarzyszenie Unia Górowian. Kapituła Medalu pod przewodnictwem dr Stanisława Hoffmanna postanowiła tym razem wyróżnić absolwenta LO z 1967 roku pana Zbigniewa Czwojdę, znanego muzyka jazzowego, członka wielu zespołów m.in. Sami Swoi, Crash czy Czwojda Band. Uroczystą laudację na cześć nagrodzonego absolwenta zaprezentował członek Kapituły pan Zbigniew Józefiak. Pod koniec uroczystości nagrodzony muzyk wraz z córką zaprezentowali zgromadzonej w auli publiczności krótki muzyczny recital.
Gratulacje i życzenia „szacownej Jubilatce” na ręce dyrektora pani Magdaleny Mielczarek złożyła delegacja dyrektorów górowskich placówek oświatowych.
Wielu wrażeń wszystkim dostojnym gościom dostarczyła artystyczna prezentacja nawiązująca do kultywowania przez szkołę Tradycji Mickiewiczowskich. Publiczności zostały zaprezentowane fragmenty „Świtezianki” oraz II części „Dziadów” Adama Mickiewicza, spektakl wyreżyserował pan Maciej Kostyk, a wystąpili aktorzy Teatru „Adamus”: Ada, Mikołaj, Xaver, Hania, Marta, Natalia, Weronika, Julia, Wiktoria, Agata i Karolina, Zbigniew Waleryś wcielił się w postać Guślarza we fragmencie II części „Dziadów”, a ekspresyjny układ choreograficzny zaprezentowała tegoroczna absolwentka Aleksandra Monkiewicz. Piosenkę pt. „ Kochana” wykonał duet w składzie: Alicja Sajdak i Agnieszka Ludkowska, a utwór „Nic nie może wiecznie trwać” z repertuaru Anny Jantar, zespół AMMA.
Na koniec w imieniu Komitetu Organizacyjnego pani Teresa Frączkiewicz i pan Zbigniew Józefiak złożyli uroczyste podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację Jubileuszu 75-lecia i XII Zjazdu Absolwentów LO w Górze.
Po części oficjalnej absolwenci, emerytowani i aktualnie zatrudnieni nauczyciele oraz zaproszeni goście spotkali się w klasach, aby powspominać dawne czasy, obejrzeć kroniki i wystawy, zobaczyć jak wygląda obecnie szkoła. Nie zabrakło również smacznego poczęstunku. W ciągu kolejnej godziny nastrój wytworzył się naprawdę znakomity, a było to zaledwie preludium do tego co miało odbyć się wieczorem.
W restauracji „Asti” o godz. 19. rozpoczął się „bal na 100 par”, czyli tradycyjna zabawa absolwentów. Zainaugurowana została jak przystało na tego typu imprezy wspólnym polonezem. W pierwszych szeregach wyruszyli organizatorzy zjazdu, za nimi wyjątkowo długi szpaler pozostałych absolwentów. Tańczących par było tak wiele, że wypełniły całą salę i gdyby nie ta mała niedogodność, to pewne tańczyli by wszyscy uczestnicy balu. Było to naprawdę imponujące przeżycie. Po tak wspaniałym wstępie zabawa rozkręciła się na dobre. Rytmy były wolne, szybkie, ciepłe i gorące, dla tych „starszych” jak i „młodszych kolegów”, w myśl zasady - „dla każdego coś dobrego.
Zjazd dostarczył sporo pozytywnych wrażeń, o czym można się było przekonać w rozmawiając z jego uczestnikami zarówno w czasie spotkania w szkole, jak i w trakcie balu absolwentów.
W tym miejscu autorowi niniejszego tekstu wypada przytoczyć słowa patrona szkoły, wielkiego wieszcza Adama Mickiewicza: „Hej użyjmy żywota, wszak żyjem tylko raz...”.
Do zobaczenia na następnym zjeździe!

 

Fot. M. Klamka

Fot2. K. Klamka

Fot. M. Uba

Fot. T. Woźniczka

Fot. J. Kmiotek