Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na drzwi otwarte w środę 14 grudnia o godz. 16:30.
Nr Początek Koniec
1. 8:00 8:45
2. 8:50 9:35
3. 9:45 10:30
4. 10:50 11:35
5. 11:45 12:30
6. 12:35 13:20
7. 13:25 14:10
8. 14:15 15:00
9. 15:05 15:50

Lekcje skrócone

Nr Początek Koniec
1. 8:00 8:30
2. 8:35 9:05
3. 9:10 9:40
4. 9:50 10:20
5. 10:25 10:55
6. 11:00 11:30
7. 11:35 12:05
8. 12:10 12:40
9. 12:45 13:15