Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

„Służymy poczciwej sławie, a jak kto może
niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże”
Jan Kochanowski

W auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze odbyła się dziś uroczysta Górowska Gala Wolontariatu połączona z Jubileuszem 30-lecia działalności Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze.

Z dumą ogłaszamy, że stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali Aleksandra Monkiewicz z kl. 3C3 oraz Dawid Perzyński z klasy 2A. Wielkie gratulacje.

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi w terminie do 31 grudnia 2021 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 10 grudnia 2021 r. (do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5

UWAGA

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:
np.
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)

i podpis wnioskodawcy

3 grudnia 2021 roku w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze odbył się konkurs wiedzy pod hasłem: HIV/AIDS i uzależnienia” w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.


Do konkursu przystąpiło 16 uczniów i uczennic z klasy Ia. Wymogiem przystąpienia do konkursu było zapoznanie się z danymi epidemiologicznymi wg. Krajowego Centrum ds. AIDS, pochodzeniem i budową wirusa HIV, drogami i przebiegiem zakażenia HIV, zachowaniami bezpiecznymi i ryzykownymi, diagnostyką w kierunku HIV a także ze zjawiskiem cyberprzemocy i uzależnieniem od tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

2 grudnia uczniowie, którzy brali udział w szkolnym konkursie fotograficznym pod nazwą ,,Życie w szkole” udali się na wycieczkę do Wrocławia.

Wycieczka z ks. Łukaszem Gołąbkiem miała na celu przybliżyć uczniom prace oraz nowe możliwości działania za obiektywem aparatu.

Aleksandra Monkiewicz znalazła się gronie wyróżnionych finalistów XVII edycji Dolnośląskiego Konkursu Literackiego o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy” pod honorowym patronatem Jacka Sutryka - Prezydenta Wrocławia i honorowym mecenatem wybitnego językoznawcy - prof. Jana Miodka.


Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac. Młodzież wybierała między dwoma tematami:

1.„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. (św. Jan Paweł II). Patrząc na dzisiejszy świat, jak go widzisz za 10-100 lat? Jaka będzie Polska?
2. Jak twierdzi Olga Tokarczuk: „Coś co się wydarza, a nie zostanie opowiedziane, przestaje istnieć i umiera”. Historia, którą chcesz „ocalić od zapomnienia” i przekazać ją innym.

We wczorajszej wycieczce wzięła udział cała klasa 1d oraz kilku uczniów z klas 1a i 1e.


Wyjazd odbył się w formie gry miejskiej "podchodów" szlakiem wrocławskich krasnali.

1 grudnia w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej.


Uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich pogimnazjalnej oraz klasy policyjnej i pożarniczej.
Podstawowe informacje dotycza ce rekrutacji, szkolenia oraz podejmowanych działań zaprezentowali żołnierze ppor Tomasz Kuncik i szer. Izabela Szablicz z 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Głogowie.