Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

15 lipca w niemieckim mieście Würzburg odbył się cykl dwóch imprez o charakterze naukowo-kulturalnym dotyczących relacji polsko-niemieckich w ostatnich latach.


Organizatorzy zaprosili do udziału w spotkaniach licząca 6 osób grupę z Polski, od wielu lat zaangażowanych w szeroko pojętą działalność na rzecz krzewienia dobrosąsiedzkich relacji. Jednym z uczestników obydwu debat polsko-niemieckich był pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WoS w Liceum Ogólnokształcącym w Górze.


Pierwsze spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu i zostało zorganizowane przy współpracy z projektem: Globalne systemy i kompetencje międzykulturowe (GSiK) Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Akademie Frankenwarte Würzburg.
Natomiast drugie, to wspólna inicjatywa wspomnianej już Akademie Frankenwarte i Rady Doradczej ds. Cudzoziemców i Integracji miasta Würzburg i miało miejsce w Jugendbildungsstätte w Würzburgu.
W 2002 roku cykl seminariów Frankenwarte Ruszyła Akademia „Niemcy i Polacy w Dialogu”, która od tego czasu skupia ludzi z obu krajów. Rozwijają się nie tylko ważne debaty, ale także intensywne spotkania i przyjaźnie, które rozwijają się na wcześniejszych doświadczeniach. W ten sposób można odzwierciedlić wiele istniejących obrazów i stereotypów dotyczących ludzi i zwyczajów w danym sąsiednim kraju. Niewiele jest osób w Niemczech, które mają osobiste doświadczenia z Polską i jej mieszkańcami. Często to historia lub relacje w mediach kształtują własny wizerunek. Z drugiej strony inni bardzo lubią ten kraj i jego mieszkańców i dlatego są bardzo zaniepokojeni politycznymi wydarzeniami ostatnich lat.
O tych i wielu innych zagadnieniach rozmawiali uczestniczy obydwu debat wraz z zaproszonymi gośćmi. Ponadto została zaprezentowana niemieckojęzyczna wersja książki „Co najmniej 44 powody, by kochać Niemcy” pod red. Andrzeja Chludzińskiego, której współautorem jest również pan Tomasz Woźniczka. Treścią publikacji są pięknie spisane osobiste przeżycia, które pokazują Niemcy i Niemców w polskich „lustrzanych” odbiciach.
Druga debata została wzbogacona dyskusją przeprowadzoną przez członkinie Rady Doradczej ds. Cudzoziemców i Integracji. pochodzącej z Polski Agaty Stopińskiej i Niemki Evy-Marii Barklind-Schwander, o podobieństwach i różnicach w relacjach polsko-niemieckich dostrzeganych z obydwu perspektyw. Padło też wiele pytań pod adresem zaproszonych gości dotyczących polsko-niemieckich relacji na przestrzeni wieków, stanie naszych demokracji i aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie. Poruszono problemy związane z wojną na Ukrainie i pomocy dla uchodźców organizowanej w Polsce i Niemczech.
Polsko-niemiecki duet jazzowy, prof. Leszek Żądło i prof. Bernhard Pichl zaprezentowali kilka znanych polskich standardów jazzowych. Należy w tym miejscu wspomnieć, ze prof. Żądło pochodzi z Krakowa i jest znanym i cenionym w obydwu krajach muzykiem, ma na swoim koncie wiele wydawnictw płytowych, od 2010 roku prowadzi European Jazz Art Ensemble, ponadto prowadzi zajęcia z młodymi adeptami jazzu na Würzburger Hochschule für Musik. Ostatnim akcentem uczty polityczno-muzycznej była wspólna degustacja polskich potraw.
Obydwa spotkania zostały znakomicie przygotowane i moderowane przez Stephanie Böhm, ponadto zainteresowanie publiczności tematyką -niemiecką było spore, co też dodatkowo spotęgowało pozytywne wrażenia, zaproszonych przez organizatorów gości z Polski.