Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasisto złóż podanie do szkoły. Ostatni termin 19 czerwca!!!
Interwencja rówieśnicza

W liceum rozmawiali o problemach młodzieży w czasach epidemii.

Prelekcje nt „ Rówieśniczej interwencji kryzysowej” rozpoczęli pracownicy (psycholodzy i pedagodzy) poradni psychologiczno –pedagogicznej w Górze z młodzieżą liceum.

Politechnika Śląska

 Szanowni Państwo, 

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe działania z Państwa strony i pozytywną reakcję na naszą inicjatywę.

Mamy nadzieję, że organizowany przez nas cykl spotkań informacyjnych stanowi dla Państwa uczniów interesujące kompendium wiedzy na temat możliwości ich dalszego rozwoju. 

Konkurs na logo szkoły

Kacper Biernacki- uczeń klasy I C został zwycięzcą ogłoszonego przez dyrekcję szkoły konkursu na logo liceum.

Komisja konkursowa zgodnie uznała, że przesłany przez Kacpra projekt spełnia wszystkie kryteria.

Konkurs Historyczny

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny „Polskie Powstania Narodowe” rozstrzygnięty

16 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze odbył się finał VIII Powiatowego Konkursu Historycznego „Polskie Powstania Narodowe”.

Do rywalizacji o główne nagrody przystąpiło 28 uczniów szkół powiatu górowskiego wyłonionych na podstawie przeprowadzonych wcześniej eliminacji szkolnych. Organizatorem konkursu jest, podobnie jak w ubiegłych latach, Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze.

Konkurs Polskie Powstania Narodowe

Jacek Kmiotek, Igor Dolatowski i Oskar Iwanowski awansowali do finału VIII Powiatowego Konkursu Historycznego „Polskie Powstania Narodowe”.

Eliminacje szkolne odbyły się 17 lutego 2021 r. i łącznie wzięło w nich udział 56 uczniów ze szkół powiatu górowskiego. W Liceum Ogólnokształcącym w Górze w szranki rywalizacji, w której stawką był awans do finału powiatowego stanęło 7 uczniów.

Profesor Roald Hoffmann - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, znawca sztuki, wyjaśnia w swoim wykładzie, którego wysłuchaliśmy dzięki uprzejmości Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

W dzisiejszych czasach bardzo popularnym tematem jest sztuka. Kunszt stał się pasją wielu ludzi na całym świecie. Jedni ją tworzą, a drudzy podziwiają. Zazwyczaj termin sztuki kojarzony jest z historią, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad połączeniem chemii i artyzmu?

Próbna Matura z to skuteczny sposób sprawdzenia poziomu wiedzy przed egzaminem majowym, który ma na celu pomoc w przygotowaniach aby, kiedy przyjdzie czas, móc z sukcesem zmierzyć się z wyzwaniem.

W tym roku próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przebiegały we wszystkich szkołach na terenie całego kraju stacjonarnie, ale przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze wszyscy tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminów próbnych.

Ogólnopolski Konkurs  Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym

Kinga Sura, uczennica kl. 1c Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze została laureatką ogólnopolskiego konkursu historyczno - artystycznego

organizowanego przez PCDN i PPP w Górze pod honorowym patronatem Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK oraz Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddziału IPN we Wrocławiu.