Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zebranie z rodzicami w środę o 16:30. Zapraszamy.


Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze. Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Szczegóły w załącznikach

 

Corona i jej skutki – Jakie znaczenie ma pandemia dla nas, dla naszych społeczeństw i dla stosunków polsko-niemieckich

Pod takim hasłem w okresie wakacyjnym po raz 14. odbyło się we Wrocławiu w dniach 8-14 sierpnia seminarium z cyklu „Polacy i Niemcy w dialogu”.

Zjazd Absolwentów

Szanowni Państwo,

 

Komitet Organizacyjny XII Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze informuje, że w związku z niestabilną sytuacją pandemiczną zjazd został przeniesiony na 24 września 2022r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych, prowadzonych przez nauczyciela informatyki pana Grzegorza Goździewicza.

plakat_krew_14_07_21_mm

Mistrzostwa

W dniach 7-8 lipca w Górze odbył się półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w siatkówce plażowej pod honorowym patronatem Europosła Ryszarda Czarneckiego – Wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej do spraw międzynarodowych oraz Posła na Sejm Pana Przemysława Czarneckiego.

Turniej odbył się na zlokalizowanej za halą „Arkadia” nowoczesnej „Plażowej Arenie Góra”. W turnieju wystąpiło 30 drużyn: 60 zawodniczek reprezentujące kluby sportowe z całej Polski.

Półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w siatkówce plażowej

W dniach 7-8 lipca 2021 r. na nowo otwartym obiekcie sportowym „ Plażowa Arena” w Górze odbywa się półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w siatkówce plażowej. W turnieju wystartowały 32 drużyny z całej Polski, które wywalczyły awans w swoich województwach (po 2 najlepsze zespoły).

Podczas dwudniowych rozgrywek wyłonionych zostanie 16 najlepszych par awansujących do finału Mistrzostw Polski. Organizatorami półfinału są: Polski Związek Piłki Siatkowej, Dolnośląski Związku Piłki Siatkowej, Gmina Góra, Powiat Górowski, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze, Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” oraz Zespół Szkół w Górze.

plazowka-plakat