Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na drzwi otwarte w środę 14 grudnia o godz. 16:30.

Matura próbna z Operonem w listopadzie 2023 będzie kolejną, po próbnej maturze CKE, okazją do sprawdzenia swoich sił przed egzaminem dojrzałości.

Maturzyści zmierzą się m.in. z zadaniami z arkusza z matematyki i języka polskiego w nowej formule 2023.


Do akcji po raz kolejny przystąpią uczniowie klas czwartych Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Będzie to dla nich kolejny sprawdzian wiedzy przed właściwym egzaminem, który odbędzie się w maju przyszłego roku.
Arkusze próbnej matury wydawnictwo Operon dostarczy do szkół do 22 listopada 2022. Eksperci wydawnictwa przygotowali arkusze aż z 11 przedmiotów, które w pełni odzwierciedlają arkusze egzaminacyjne zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE.
Matura próbna z Operonem rozpocznie się we wtorek, 22 listopada 2022, i potrwa przez cztery dni, do 25 listopada.
Harmonogram próbnej matury z Operonem przedstawia się następująco:
22 listopada – język polski;
23 listopada – matematyka;
24 listopada – język angielski i język niemiecki;
25 listopada – przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.