Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na drzwi otwarte w środę 14 grudnia o godz. 16:30.

Nasza placówka jest z pewnością najlepiej przygotowaną, wyposażoną i uwrażliwioną na potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów. Systematycznie podnosimy wiedzę aby uczniowie byli pełni empatii dla bliźnich oraz wyrozumiali dla ich odmienności.


Z przyjemnością informujemy, że nasz szkoła przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego ,,Każdy Inny – Wszyscy Równi.”


Celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością, wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość. Będziemy pogłębiać wiedzę uczniów na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, likwidować bariery i uprzedzenia wobec osób z niepełnosprawnością
Wszyscy mamy jednakowe prawa do szacunku, miłości i rozwijania się zgodnie ze swoimi predyspozycjami, zatem kładziemy nacisk na kształtowanie tolerancyjnego i empatycznego młodego człowieka, który w przestrzeni innych kieruje się sercem a nie stereotypami i uprzedzeniami.
Uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach:
• Międzynarodowy Dzień Niesłyszących
• Dzień osób z Afazją Rozwojową
• Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego
• Dzień Świadomości Dysleksji
• Międzynarodowy Dzień Niewidomych
• Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
• Światowy Dzień Braille’a
• Dzień Chorych na Padaczkę
• Światowy Dzień Zespołu Downa
• Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
• Dzień Walki z dyskryminacją osób Niepełnosprawnych.

Projekt będzie realizowany od września 2022 roku do maja 2023r.

Koordynatorami projektu jest zespół pedagogów.