Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

W sobotni poranek, 30 lipca, rozpoczął się pierwszy dzień Finału Mistrzostw Polski Młodziczek w siatkówce plażowej.

Mimo niesprzyjającej aury na boiskach Plażowej Areny w Górze zameldowało się 16 par walczących o mistrzowski tytuł.

final-mistrzostw

W dniach 17 – 23 lipca na terenie pięknej Dolnej Frankonii (Bawaria) w mieście Würzburg, odbyło się niemiecko-polskie seminarium pod hasłem „Niemcy i Polacy w dialogu: Przełomy - odejścia - odłamy?”


Tradycja wspólnych spotkań Polaków i Niemców z tego cyklu ma już 20 lat, tegoroczna więc debata miała więc charakter jubileuszowy. Głównym organizatorem seminarium jest aktualnie Gesellschaft fur Politische Bildung z Würzburga.

15 lipca w niemieckim mieście Würzburg odbył się cykl dwóch imprez o charakterze naukowo-kulturalnym dotyczących relacji polsko-niemieckich w ostatnich latach.


Organizatorzy zaprosili do udziału w spotkaniach licząca 6 osób grupę z Polski, od wielu lat zaangażowanych w szeroko pojętą działalność na rzecz krzewienia dobrosąsiedzkich relacji. Jednym z uczestników obydwu debat polsko-niemieckich był pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WoS w Liceum Ogólnokształcącym w Górze.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze zawiadamia, że na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz Zarządzeniem Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 (z późn. zm.). lista osób zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości 21 lipca.

Zakwalifikowanie się NIE JEST JEDNOZNACZNE z przyjęciem do szkoły!!!

Oznacza, że kandydatka/kandydat spełnili warunki formalne i zostali dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od 22 do 29 lipca osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

1 sierpnia zostanie podana do publicznej wiadomości lista osób przyjętych na rok szkolny 2022/2023 ze wskazaniem profilu klasy.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków o rekomendacje do Programu Stypendiów Pomostowych. Tegoroczni maturzyści mogą uzyskać stypendia w wysokości 7000 zł na I rok studiów. Wnioski można składać do 5 sierpnia 2022.

Abiturienci z Dolnego Śląska, zaraz po odebraniu świadectwa maturalnego, mogą starać się o stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów. Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w małych dolnośląskich miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, które w tym roku zdały maturę.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała wsparcie w ramach rządowego programu Aktywna Tablica. 

Program służy rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

DECYZJĄ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia Rządowego Programu "Klub" edycja 2022 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Górze (KLUB SPORTOWY „ZRYW”) po raz kolejny procedowało dokumenty na ten projekt.

Po rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 15.000 zł na realizację tego projektu.