Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

 

"ZAGRAJ Z NAMI" - to hasło tegorocznych Drzwi Otwartych i oferty edukacyjnej, skierowanej do uczniów klas ósmych, ich rodziców i opiekunów prawnych.


5 kwietnia około 90 ósmoklasistów ze szkół podstawowych powiatu górowskiego wzięło udział w Drzwiach Otwartych naszego liceum.


Bardzo się staraliśmy by ułatwić młodym ludziom dokonanie, prawdopodobnie, ich pierwszego poważnego wyboru. Wyboru nie tylko szkoły ale i profilu.
Uczniów i nauczycieli powitaliśmy w auli szkoły piosenką, wykonaną przez uczennicę pierwszej klasy - Małgosię Gołębiowską, Pani Dyrektor przypomniała krótko ofertę edukacyjną liceum, a następnie podzieleni na kolorowe grupy kandydaci do szkół średnich udali się za swoimi przewodnikami, uczniami klas mundurowych, do różnych sal lekcyjnych gdzie prezentowane były poszczególne profile i przedmioty szkolne.
W pracowni fizycznej uczennice i uczniowie klas pierwszych i drugich o profilu matematyczno – informatycznym z rozszerzoną fizyką przedstawili doświadczenia z elektrostatyki oraz ruchu po okręgu. Grupa uczniów biorących udział w projekcie „Postaw na Słońce” przedstawiła prezentację dotyczącą odnawialnych źródeł energii.
Uczniowie i uczennice klasy o profilu biologiczno - chemicznym zaprezentowali ciekawe doświadczenia chemiczne dotyczące właściwości nadtlenku wodoru oraz chloranu (V) potasu. Uczestnicy mogli zaobserwować zmiany barwy roztworu glukozy z błękitem metylenowym w środowisku alkalicznym, które były efektem dwóch przeciwbieżnych reakcji zachodzących w roztworze: redukcji i utleniania barwnika, a także w jaki sposób pod wpływem wysokiej temperaturze jony metali będące składnikiem soli zabarwiają płomień palnika. Młodsi koledzy i koleżanki mieli również możliwość wysłuchania prelekcji pt. “Hiszpania - bioróżnorodność i zwierzęta tego terenu” oraz “Hodowla motyli nocnych i patyczaków”.
Profil ogólny z geografią wskazał na sens rozwoju zainteresowań geografią w liceum ogólnokształcącym, w tym możliwość rozwoju wiedzy geograficznej, przygotowanie do egzaminu maturalnego z geografii w zakresie rozszerzonym. Dodatkowo omówiono możliwości wykorzystania wiedzy geograficznej na różnych kierunkach studiów(geografia, geologia, etnografia, nauki ekonomiczne, wychowanie fizyczne, turystyka). Duże zainteresowanie i emocje wśród uczestników wzbudziło odpowiadanie przez uczniów na pytania z testu wiedzy geograficznej. Spotkania odbywały się w życzliwej atmosferze.
Matematycy z 1A zaprezentowali film o profilu matematyczno-informatycznym, następnie przedstawili prezentację . Na koniec pozostawiono ciekawostkę matematyczną, przygotowaną w formie krótkiego wykładu, pokazującą , że “ 0.(9) = 1. Prawda czy fałsz?
Uczniowie z klasy 1c oraz uczennice z klasy 2c przedstawili na czym polega edukacja policyjna oraz czym charakteryzuje się ten profil. Omówiono przykładowe zajęcia praktyczne wspierając się zdjęciami, filmikiem z zajęć w terenie i sprzętem, który został przyniesiony przez pracowników Komendy Powiatowej w Górze. Wspomniano, że nasza szkoła to jedyne liceum proponujące profil mundurowy w powiecie. Zaletą jest możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego wraz z maturą oraz, co najważniejsze, nabycia rozległej wiedzy i umiejętności podczas zajęć specjalizacyjnych związanych ze służbami mundurowymi, prawem, nowymi mediami oraz sportem. Ukończenie szkoły o takim profilu zwiększa szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy w sektorze służb mundurowych i cywilnych lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych o profilu oficerskim, ścisłym, prawniczym, dziennikarskim bądź sportowym.
Profil lingwistyczny przypomniał jak bardzo potrzebna jest dziś umiejętność posługiwania się wieloma językami obcymi. Naświetlono drogę do kariery kandydatom na profil lingwistyczny, były opowieści o języku, o tym jak wyglądają w naszym liceum zajęcia języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), o projekcie realizowanym przez p. Izabelę Kucharską “Mamy wielką ciekawość świata”, dzięki któremu nasza szkoła jest w czołówce tych szkół, które język obcy wykorzystują w sytuacjach realnych codziennego życia, uczą się go i doskonalą również podczas wyjazdów zagranicznych. A tych wyjazdów każdego roku jest bardzo dużo. Zainteresowanym wskazano miejsce gdzie można zapoznać się ze zrealizowanymi wycieczkami( strona internetowa LO, zakładka - projekty).
Profil humanistyczny przedstawił nauki tworzące szkolny blok nauk, które badają przeszłość i teraźniejszość człowieka i społeczeństw. W trakcie prelekcji starano się przekonać gości, że stereotypowe podejście do humanistyki mija się z prawdą. Humanista to poznawanie i rozumienie świata, ludzi, kultury, sztuki, obyczajów i języka. Z takim bagażem wiedzy i umiejętności można bez obaw w przyszłości otwierać wiele drzwi. Zaprezentowano także bogaty wachlarz możliwości niekonwencjonalnego poznawania nauk humanistycznych obecny w naszej szkole, mający pomóc zrozumieć i uatrakcyjnić zdobywanie wiedzy. Przedstawiono laureatów licznych konkursów i wystaw oraz instytucje współpracujące z naszym liceum.
W każdym miejscu, do którego dotarli uczniowie były przyznawane im punkty za poprawne odpowiedzi na trzy pytania. Należy zauważyć, że niektóre z nich wcale nie należały do łatwych. Kiedy już wszystkie grupy odwiedziły siedem takich miejsc, uczniowie mieli możliwość zrelaksować się i poukładać myśli w rytm "Belgijki", którą odtańczyli w naszym pięknym parku za szkołą wspólnie z licealistami. Był to znaczący element integracji i dobrej zabawy.
Podsumowanie tego pełnego wrażeń, ważnych informacji i nowych doświadczeń dnia odbyło się w auli szkoły gdzie zwycięska Drużyna Czerwonych została obdarowana atrakcyjnymi nagrodami.
Zobaczcie relację z tego dnia:)

 

 

Fot. Domink Spieć

 GALERIA