Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

Wiktoria Cieplik, uczennica kl. IIId (humanistycznej) Liceum Ogólnokształcącego w Górze została laureatką XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”.


Konkurs organizowany przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Górze cieszy się od wielu lat dużym powodzeniem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych głównie z terenu Dolnego Śląska, Wielkopolski i woj. Lubuskiego.


Główne cele konkursu to: rozbudzenie zainteresowań historycznych uczniów, propagowanie wiedzy o AK i Polskim Państwie Podziemnym, kultywowanie wartości i ideałów „Pokolenia Kolumbów” oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków
W tym roku zgłoszono 146 prac z czego 106 zostało zakwalifikowanych do finału konkursu.
Wiktoria wystąpiła w grupie „starsi” (uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe) w kategorii - gra dydaktyczna. Uczennica zaprezentowała grę planszową wzorowaną na popularnym wiele lat temu „Monopoly”, w której celem było zgromadzenie jak największego kapitału do zromanizowania wybranych akcji będących dziełem żołnierzy Armii Krajowej w czasie okupacji niemieckiej na ziemiach polskich.
Opiekunem merytorycznym uczennicy był pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii, WoS i HiT w Liceum Ogólnokształcącym w Górze.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK oraz Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.