Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

6.lutego 2024 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczestniczyło w niej ok. 70 nauczycieli z województw dolnośląskiego i opolskiego.


W konferencji wziął udział pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WoS z Liceum Ogólnokształcącego w Górze.


Uroczystego powitania gości i uczestników konferencji dokonali: dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Filip Wolański, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Robert Alberski oraz przewodnicząca Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej dr hab. Marzena Cichosz. Życzenia owocnych obrad przekazała osobiście Ewa Skrzywanek, p.o. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Konferencja składała się z dwóch części: wykładowej i warsztatowej.
W pierwszej części uczestnicy i zaproszeni goście wysłuchali następujących wykładów: „Samorząd lokalny w II Rzeczypospolitej” - prof. dr hab. Jacek Piotrowski, Instytut Historyczny UWr., „Samorząd regionalny wobec wyzwań i zagrożeń - doświadczenia i projekcje” dr hab. Kamil Glinka, Instytut Politologii UWr.
Prezentacje i omówienie wyników matury 2023 z historii i wiedzy o społeczeństwie przedstawił Wacław Suski z OKE we Wrocławiu.
Na zakończenie tej części odbyło się badanie audytoryjne na temat „Regiony i ich samorządy - rola i reprezentacja mieszkańców”, które przeprowadziła dr Alicja Lisowska z Instytutu Politologii UWr.
Zajęcia warsztatowe dotyczyły następujących tematów:
1. „Źródła ikonograficzne w zadaniach maturalnych z historii” – prof. Joanna Wojdon – Uniwersytet Wrocławski
2. „Wypowiedź argumentacyjna w arkuszu maturalnym z historii - dr Piotr Podemski – Uniwersytet Warszawski
3. „Tworzenie i ocenianie zadań maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie” - Wacław Suski – OKE Wrocław
4. „Od gier symulacyjnych do aktywnego i zaangażowanego ucznia” - dr hab. Dariusz Skrzypiński, prof. UWr, dr Andrzej Ferens, dr Katarzyna Kobielska, dr Iwona Macek, Instytut Politologii UWr.
Konferencja została zorganizowana dzięki współpracy Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej z Instytutem Politologii oraz Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu.
Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”.

Fot. Paweł Piotrowski -Uniwersytet Wrocławski i TW