Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Zanim pójdą w wielki świat i będą realizować swoje plany, zależy nam żeby młodzież naszej szkoły, wyposażyć w niezbędną wiedzę , która uchroni ich od zachowań ryzykownych. Tym razem pochyliliśmy się nad tematem narkotyków i wraz z uczniami ostatnich klas odbyliśmy warsztaty profilaktyczne.

 

Do udziału w spotkaniu zaproszono funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Górze asp. szt. Lidię Tarońt z Zespołu Wykroczeń Nieletnich i Patologii oraz kom. Ariela Bujaka.


Podczas spotkania poruszono kwestie negatywnych skutków zażywania substancji odurzających. Omówiono skutki zarówno zdrowotne, jak i społeczne oddziaływania narkotyków i dopalaczy. Analizowano również kwestie odpowiedzialności prawnej posiadania lub udzielania substancji zabronionych. Głównym celem konwersatoriów była edukacja młodzieży oraz zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy. Pragniemy złożyć wyrazy uznania funkcjonariuszom Policji, dla wysokiej jakości wiedzy merytorycznej oraz interesującego modułu zajęć umiejętności praktycznych. Kampania o charakterze edukacyjno – profilaktycznym będzie kontynuowana w naszej szkole.