Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

Już od 22 lat Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze uczestniczy w kolejnych edycjach Olimpiady Znajomości Afryki.

Organizatorem tej ogólnopolskiej olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematyka OZA obejmuje wiedzę z zakresu: historii, geografii, etnografii, wydarzeń politycznych i wiedzy o misjach w Afryce. W dniu 4 grudnia 2023 roku 25 uczniów Liceum rywalizowało w etapie szkolnym XXII Olimpiady Znajomości Afryki.

Z bardzo trudnym testem najlepiej poradziła sobie trójka uczniów: Lena Bukowska, Jeremiasz Kmiotek i Marcin Słotwiński. W/w uczniowie zostaną zgłoszeni przez Szkolną Komisję do zawodów okręgowych OZA, a 15 grudnia 2023 roku Komitet Główny, po weryfikacji wyników testów etapu szkolnego, ogłosi listę uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego. Zawody okręgowe odbędą się 2 marca 2024 roku.
Z ostatniej chwili-do etapu okręgowego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostali zakwalifikowani 2 uczniowie Liceum: Mikołaj Kapitaniec i Patryk Janasik. W etapach szkolnych OWE uczestniczyło w Polsce ponad 7 tysięcy uczniów, a do etapu okręgowego we Wrocławiu zakwalifikowano tylko 54 uczniów. W dniu 12 stycznia 2024 roku uczniowie-olimpijczycy będą rywalizować ze sobą w 17 ośrodkach okręgowych OWE.