Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

1 grudnia grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Górze gościła w Starostwie Powiatowym w Górze. Głównym celem spotkanie było poznanie struktur funkcjonowania samorządu powiatowego.


W tym roku w całym kraju obchodzimy jubileuszu 25–lecia ustanowienia powiatów. To ogromnie ważny szczebel samorządu terytorialnego w Polsce. 5 czerwca 1998 roku Sejm uchwalił reformę administracyjną, obok istniejących już w polskim porządku prawnym gmin powołano do życia samorządy wojewódzkie i powiatowe.

Powiaty stały się swoistą klamrą, łączącą obszary zadań administracji gminnej oraz administracji wojewódzkiej i państwowej. Reforma była zwieńczeniem prowadzonej od przełomu 1989 roku dyskusji o ustroju polskiego samorządu terytorialnego. Ostatecznie za najlepszy uznano model, w którym nowo powstałe powiaty przejęły na siebie obowiązki wykraczające poza obszar odpowiedzialności gmin, a jednocześnie niewypełniające misji powierzonej administracji wojewódzkiej.
Od tamtego czasu powiaty zakorzeniły się w polskim porządku prawnym i życiu społecznym, zyskując ważne i trwałe miejsce w organizacji administracji lokalnej. Ich powstanie dało istotny bodziec do decentralizacji państwa i budowania wspólnoty.
O działalności samorządu powiatowego we wszystkich jego istotnych aspektach opowiedział młodzieży licealnej sekretarz Powiatu Górowskiego pan Piotr Wołowicz,
Uczniowie LO poznali istotę istnienia i funkcjonowania samorządu powiatowego, o jego zdaniach i strukturze organizacyjnej. Pan Sekretarz zwrócił uwagę na kwestie finansowe związane z samorządem powiatowym w szczególności na utrzymanie i finansowanie placówek podległych powiatowi górowskiemu ze szczególnym uwzględnieniem oświaty. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznać się również z zadaniami budżetowymi wykonywanymi przez powiat w ostatnich latach oraz z działalnością starostwa powiatowego jako jednostką pomocniczą w powiecie, obsługującą organy powiatu .
Na koniec uczniowie LO zwiedzili wystawę „25-lecie samorządu powiatowego w Górze” znajdującą się w holu Starostwa Powiatowego.
Była to swoista lekcja wiedzy o działaniach podejmowanych przez jeden ze szczebli samorządu w Polsce.
Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WoS w Liceum Ogólnokształcącym w Górze.