Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

Uczniowie Liceum po raz kolejny wzięli udział w nietypowej lekcji wychowawczej. Zajęcia odbyły się na terenie Zakładu Karnego w Głogowie.

Miejsce to z reguły niedostępne dla większości osób, wywarło ogromne wrażenie na uczniach. Do tej pory uczniowie poznawali specyfikę jednostki penitencjarnej,wyłącznie teoretycznie poprzez udział w edukacji prawnej. Tym razem mogli porównać usłyszaną uprzednio teorię z rzeczywistymi działaniami funkcjonariuszy.


Zajęcia w jednostce penitencjarnej ukierunkowane są na prewencję przestępstw poprzez podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem.
Ponadto zajęcia łączyły edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych poprzez szkolenie w sferze proobronnej pod czujnym okiem doświadczonych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zajęcia odbyły się w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego :
* W służbie Prawu
* W służbie Ojczyźnie

Możliwość zwiedzania Zakładu Karnego dla młodych ludzi była z pewnością cennym doświadczeniem i działaniem profilaktycznym z zakresu przestępczości i skutków będących wynikiem łamania Kodeksu Karnego.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i Pracowników Zakładu Karnego za otwartość na współpracę i gotowość dzielenia się wiedzą. Kadra Służby Więziennej doskonale rozumie, że warto inwestować w edukację i przyszłość młodzieży.
Spotkanie nie tylko miało aspekt prewencyjny wśród młodzieży, wpłynęło również na budowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej jako ważnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa.